Grote belangstelling voor het Corporate Governance Overlegcongres "Een voorbeeld van een meer participatieve democratie"

ORANJESTAD: Op 3 november 2022 is het Corporate Governance Overlegcongres van start gegaan waarin zij die werkzaam zijn in de (semi)publieke sector konden deelnemen en bijdragen aan de wetgevende voortgang van het concept-Landsverordening en de Code Corporate Governance.

Het doel van het congres is het inventariseren van mogelijke omstandigheden die naleving van de wetten kunnen belemmeren alvorens over te gaan tot het wetgevingsproces en zo te garanderen dat de wetten in de praktijk goed zullen functioneren. De overheid heeft als doel om de Good Corporate Governance-praktijken in de openbare en semiopenbare lichamen zo snel mogelijk en op basis van de beste internationale normen te versterken.

Corporate Governance Overlegcongres.Corporate Governance Overlegcongres.De minister van Transport, Integriteit, Natuur en Ouderenzaken de heer Ursell Arends, is verheugd over de interesse van de gemeenschap om stappen te ondernemen om excellent corporate governance” te realiseren. Alle vragen, feedback en suggesties zullen worden vertaald naar een meer praktische landsverordening die van toepassing zal zijn. Dit congres dient als voorbeeld van een meer participatieve democratie voor het algemeen belang, wat een zeer belangrijk onderdeel is van de visie van het  ministerie van Transport, Integriteit, Natuur en Ouderenzaken.

De minister is alle leden van de Commissie Corporate Governance erkentelijk voor het behalen van het gestelde doel om het integriteitsniveau in de (semi)publieke sector te verhogen. Hij is ook de heer Carlos Guiamo dankbaar voor zijn juridisch advies en voor het leiden van dit project namens het ministerie van TINO, hun belangrijkste partners, het Themis Institute for Governance & Leadership en de Universiteit van Aruba.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties