Help mee het nieuwe plein op de kruising van de Wilhelminastraat en de Columbusstraat een naam te geven.

Dit item is gearchiveerd op 06-12-2023.

ORANJESTAD - De regering kondigt een wedstrijd aan om een nieuw plein een naam te geven die een bekend persoon uit Oranjestad eert.

Het plein komt op de kruising van de Wilhelminastraat en de Columbustraat, een populaire plek in de stad die vaak wordt bezocht door inwoners en toeristen.

Wilhelminastraat en Columbusstraat Wedstrijd om een nieuw plein een naam te geven die een bekend persoon uit Oranjestad eert.De regering van Aruba is op zoek naar voorstellen om een beroemd persoon uit Oranjestad te eren. Je voorstel moet iets zijn dat resoneert met de lokale gemeenschap en een diepe betekenis heeft voor de inwoners en bezoekers van de stad. Als je een idee hebt voor een naam die aan de volgende criteria voldoet, moet je je registreren.

Deelnamecriteria: Men mag maximaal twee woorden gebruiken voor de pleinnaam. De naam moet origineel zijn (zonder inbreuk te maken op de auteursrechten). Hij moet de cultuur, geschiedenis en betekenis van Oranjestad weerspiegelen. Controversiële namen en onderwerpen zijn niet toegestaan. Er wordt ook rekening gehouden met het gemak van uitspraak en memorisatie.

Wilhelminastraat en Columbusstraat Deelname en geschiktheid: Alle geïnteresseerden kunnen deelnemen aan deze wedstrijd. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn. Er wordt slechts één voorstel per persoon in overweging genomen.

Je moet je voorstel meesturen met je inschrijving. Je moet een overtuigend kort betoog houden voor je keuze, waarin je aangeeft waarom deze naam geschikt is en hoe deze de cultuur en geschiedenis van Oranjestad eer aandoet. De  petitie voor een straatnaam voor het plein moet voorgelegd worden aan de Straatnamencommissie om haar steun te krijgen; zij moeten onder andere de inwoners van de stad raadplegen. De criteria die de straatnamencommissie hanteert bij het vernoemen van een straat of plein naar een persoon is als volgt:

  • De persoon moet overleden zijn of ouder zijn dan 85 jaar;
  • De persoon naar wie het plein wordt vernoemd moet een relevante bijdrage aan de gemeenschap hebben geleverd;
  • De persoon moet vrijwilligerswerk hebben gedaan dat de gemeenschap ten goede komt en niet omdat het zijn werk is en hij ervoor betaald is;
  • De persoon moet een gerespecteerd lid van de gemeenschap zijn met een sterke band met Oranjestad;
  • De bestaande straatnaam zal niet veranderen.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties