Herinnering - Laatste week om extra financiële steun voor schooljaar aan te vragen 2021/2022 voor mensen die sociale bijstand ontvangen

ORANJESTAD - Deze week moet iedere schoolgaande bijstandsgerechtigde tussen de 3 en 24 jaar het schoolformulier inleveren om extra financiële steun te ontvangen.

Kijk op uw bijstandskaart voor de letter achter het cijfer O om de datum te kennen waarop u het schoolformulier moet indienen bij de Directie Sociale Zaken in San Nicolas

Belangrijk:

  • Haal het formulier op bij de school in kwestie;
  • Vul het formulier juist en volledig in;
  • Dien het formulier samen met de sociale bijstandskaart in op de vastgestelde datum volgens het indieningsschema;

Uiterste datum voor het indienen van het schoolformulier is op 17 september 2021.

Extra financiële steun voor schooljaar 2021/2022 voor mensen die sociale bijstand ontvangen.          Tijdschema voor het indienen van het schoolformulier 2021/2022.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties