Herinnering registratie beëindiging arbeidsovereenkomsten op de arbeidsmarkt

Dit item is gearchiveerd op 19-09-2020.

ORANJESTAD – In het kader van het coronacrisis, wenst Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) meer informatie te verzamelen over het aantal beëindigingen van overeenkomsten en met name op welke  manier deze overeenkomsten per 1 januari 2020 werden opgezegd.

De pandemie van COVID-19 heeft grote gevolgen gehad voor de economie en de arbeidsmarkten over de hele wereld.

Aruba is geen uitzondering. De maatregelen ter bestrijding van het virus hebben ertoe geleid dat veel bedrijven verplicht zijn (bijna) al hun economische activiteiten stop te zetten. Als gevolg hiervan bleven veel werknemers werkloos.

Deze situatie heeft tot veel vragen geleid bij zowel werknemers als werkgevers. Voor werknemers hadden de veelgestelde vragen betrekking op hun dienstverband of de loondoorbetaling en hun vakantiedagen. Terwijl werkgevers moeten weten hoe ze het aantal werknemers kunnen verminderen, zodat ze hun operationele kosten kunnen verlagen en deze crisis kunnen overleven.

Tijdens deze periode van onzekerheid heeft het Ministerie van Arbeid en Onderzoek (DAO) zowel werknemers als werkgevers bijgestaan. De Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) heeft op haar website belangrijke informatie gedeeld over de arbeidswetgeving die tijdens deze crisis van kracht blijft. Vakbonden en advocatenkantoren hebben ook hun mening publiekelijk uitgesproken over het onderwerp van de werkrelatie tussen werkgever en werknemer.

Een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd langs een aantal wettelijk bepaalde routes en om een ​​aantal wettelijk bepaalde redenen. Uit de vragen die DAO van zowel werknemers als werkgevers heeft ontvangen, kan worden geconcludeerd dat de beëindiging van arbeidsovereenkomsten grotendeels op wederzijdse overeenkomsten was gebaseerd.

Zoals eerder vermeld, wenst DAO meer informatie te verzamelen over het aantal beëindigingen van overeenkomsten en met name op welke wijze deze overeenkomsten per 1 januari 2020 afliepen.

DAO vraagt ​​iedereen wiens arbeidsovereenkomst per 1 januari 2020 is beëindigd, zich digitaal aan te melden. Hieronder vind je de link.

Uw informatie is vertrouwelijk en wordt zorgvuldig behandeld.

Klik op onderstaande link om te registreren. Je kunt kiezen tussen Papiamento, Engels of Spaans:

Link Papiamento: https://www.surveymonkey.com/r/Pap-DAO

Link Engels: https://www.surveymonkey.com/r/Eng-DAO

Link Spaans: https://www.surveymonkey.com/r/Esp_DAO

Als je vragen hebt of je digitaal niet kunt registreren, neem dan contact op met de afdeling Arbeidsmarkt en Onderzoek via e-mail simon.brete@aruba.gov.aw  of dao.arbeidsmarktaruba@gmail.com  of bel het nummer 5237718.

Neem in geval van een arbeidsgeschil contact op met de afdeling Arbeidsgeschillen voor hulp via e-mail dao.arbeidsgeschillen@gmail.com  of door het nummer 5237720 te bellen om een ​​afspraak te maken.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties