Het belang van onderwijs op een adequaat niveau is een gemeenschappelijke doelstelling voor Aruba en Nederland

ORANJESTAD - Een van de voorwaarden die gesteld worden om de financiële ondersteuning uit Nederland (Landspakket) te krijgen, is de evaluatie van het onderwijssysteem op Aruba.

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling is het met deze voorwaarde eens en geeft al zijn medewerking aan de ontwikkeling, versterking en vernieuwing van het onderwijssysteem op Aruba.

Reden om een ​​afspraak over onderwijs op te nemen in het Landspakket

Het belang van onderwijs op een adequaat niveau is een gemeenschappelijke doelstelling voor Aruba en Nederland. Het Landspakket verwijst naar een aantal aspecten in ons onderwijssysteem die niet goed gaan.

Voorblad Uitvoeringsagenda landspakket 1 februari - 1 april 2021Sommige zijn:

 • Het managementniveau van scholen is niet consistent
 • Een gebrek aan aansluiting tussen scholen en arbeidsmarkt
 • Een gebrek aan moderne onderwijsmethoden
 • Zeer beperkte ruimte in de begroting  voor hervormingen en / of innovatie

Langetermijndoelen van de doorlichting:

 • het realiseren van een basiskwaliteit van onderwijs;
 • realiseren van een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
 • het realiseren van goede doorstroom tussen stelsels van onderwijs (al dan niet in Europees Nederland)

Onderzoek

De doorlichting vindt plaats via onderzoek macroniveau van ons onderwijs. Er is afgesproken ​​dat het onderzoek zich zal richten op het managementsysteem van ons onderwijs, 'governance' en ook op de kwaliteit van het systeem. Dit onderzoek zou in maart 2021 moeten starten.

Wie doet het onderzoek?

Thema’s van de Uitvoeringsagenda van het Landspakket 1 februari - 1 april 2021.Aangezien het onderzoek op macro-onderwijsniveau plaatsvindt, zullen alle belanghebbenden binnen het onderwijssysteem worden betrokken. De eerste fase zal primair gericht zijn op het bestaande onderzoek en lokale experts zullen de bevindingen valideren. Het onderzoek zal o.a. de volgende thema’s behelzen:

 • Subsidieproces \ beheer inhoud;
 • Controle en toezicht;
 • Taal in het onderwijs;
 • Resultaten van studenten in Aruba en in het buitenland;
 • Kwaliteit van het algemeen onderwijs.

Het onderzoeksteam zal, zoals afgesproken, bestaan ​​uit lokale en onderwijsexperts van andere landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Wat te verwachten van het onderzoek

De resultaten moeten een indicatie geven in welke richting het onderwijssysteem op Aruba moet worden gestuurd voor de komende decennia, rekening houdend met wat duurzaam en betaalbaar is voor Aruba. De impact van het onderwijssysteem op onze samenleving zal niet direct zichtbaar zijn. Daarom wordt het een investering in het onderwijssysteem genoemd. Studenten niet worden voorbereid op wat vandaag bekend staat als de samenleving, maar eerder op de samenleving van de toekomst.

 Meer informatie vindt u onder de thema’G van de Uitvoeringsagenda van het Landspakket 1 februari -  1 april 2021.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties