Het CBS kondigt aan Arbeidskracht enquête november 2022

Dit item is gearchiveerd op 16-12-2022.

ORANJESTAD – Op 14 november 2022 startte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samen met de Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) met de Arbeidskracht enquête 2022 (EFL-november 2022).

Het doel van deze peiling is om een ​​compleet en actueel overzicht te krijgen van de arbeidsmarkt op Aruba. Met de verzamelde gegevens kan het werkgelegenheids- en werkloosheidspercentage worden bepaald. Deze en eerder verzamelde gegevens zullen dienen om de trends op de arbeidsmarkt te bepalen en als hulpmiddel voor de overheid en bedrijven om hun beleid betreffende de arbeidsmarkt op Aruba te verfijnen en te verbeteren.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)De EFL-november 2022 wordt telefonisch en online gehouden en is gericht op deelnemers van de Censo2020 en de EFL juni 2022. Deze personen krijgen een telefoontje voor een interview of een e-mail met meer informatie, inclusief de link om de online-enquête in te vullen. De enquête bevat basisvragen voor iedereen in het huishouden, maar de arbeidsmarkt gerelateerde vragen zijn specifiek voor personen van 15 jaar en ouder.. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) maakt iedereen die ouder is dan 15 jaar deel uit van de beroepsbevolking van een land.

Voor personen van 15 jaar of ouder is het belangrijk om mee te werken en de gehele enquête in te vullen wanneer ze telefonisch of per e-mail worden benaderd. 

Arbeidskracht enquête november 2022  Tijdens de EFL-november 2022 zal een team bij het CBS hulp verlenen bij eventuele telefonische vragen of hulp bij het invullen van de online enquête. Dit team is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 20.00 uur. In het weekend zijn ze bereikbaar van 12.00 uur tot 18.00 uur.

De helpdesk is te bereiken door te bellen naar 524 7433 (vraag om doorverbonden te worden met het EFL november 2022-team).

Deelnemers kunnen een e-mail te sturen naar LFS2021@cbs.aw voor informatie of om een afspraak te maken voor het telefonisch assistentie bij het onderzoek.

Neem voor meer informatie over de EFL-november 2022 contact op met het EFL-team van het CBS vanaf 14 november op 524 7433 (vraag naar het EFL-november 2022-team) of stuur een e-mail naar: LFS2021@cbs.aw.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties