Het Departamento di Progreso Laboral (DPL) kondigt wijziging aan in haar beleid Toelating Arbeidsmarkt 2018

Dit item is gearchiveerd op 20-10-2021.

ORANJESTAD -In verband met de wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 nr. GT 100) met ingang van 1 september 2021 zijn op Aruba diverse wijzigingen in werking getreden.

Eén van de wijzigingen in ons Burgerlijk Wetboek is de invoering van het geregistreerd partnerschap. Met deze wijziging heeft DPL haar beleid Toelating Arbeidsmarkt 2028 aangepast. Wat in het verleden alleen gold voor gehuwden, geldt nu ook voor geregistreerde partnerschappen.

De beleidswijziging

Volgens de wet en het beleid beschouwt DPL dat stellen met een geregistreerd partnerschap dezelfde rechten hebben als gehuwden. Bij een adviesaanvraag van DPL hebben geregistreerde partnerschappen dezelfde rechten en plichten als gehuwde paren.

Volgens de wet en het beleid beschouwt DPL dat stellen met een geregistreerd partnerschap dezelfde rechten hebben als gehuwden. 

Departamento di Progreso Laboral - DPLDit houdt in:

  • Echtparen die onder artikel 1 of 3 van de LTU vallen, komen ook in aanmerking voor een notificatiebrief van het DPL;
  • partners van personen die een vergunning voor onbepaalde tijd (firma liber) hebben een directeursvergunning of kennis migrant of een persoon wiens baan essentieel is voor de economie van Aruba. Het echtpaar moet de procedure doorlopen die begint bij de   afdeling Arbeidsbemiddeling en Re-integratie (Jobcenter) van de DPL. Deze personen mogen de lokale arbeidsmarkt alleen betreden als zij een positieve beoordeling krijgen van de DPL, wat betekent dat er geen bezwaren zijn voor de persoon om de arbeidsmarkt te betreden.

 Als u vragen hebt, kunt u bellen met DPL op (297) 521-5555.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties