Het huidige gedoogbeleid voor speervissen verlengd per 1 augustus 2022

ORANJESTAD – De minister van Natuur, de heer Ursell Arends, heeft aangekondigd dat het huidige gedoogbeleid van de regering met betrekking tot speervissen wordt verlengd.

Het was de bedoeling dat de regering het nieuwe speervisbeleid zou invoeren op 1 augustus 2022, maar   om alle belanghebbenden bij het proces te betrekken, achtte de regering het nodig om het huidige gedoogbeleid te verlengen terwijl het nieuwe beleid wordt afgerond. Op 15 juli 2022 heeft de minister een ontmoeting gehad met een grote groep speervissers en heeft hij zijn voornemen toegelicht om speervissen bij wet te reguleren in plaats van dit volledig te verbieden.

Vergadering speervissersZoals afgesproken heeft de Minister met stakeholders (professionals, autoriteiten, vissers en milieuactivisten over dit beleid vergaderd. De vissers hebben 6 personen aangesteld om hen te vertegenwoordigen in de sessies om het definitieve beleid te vervolledigen. Deze personen zijn actieve speervissers en droegen bij met kennis en hun ervaring om tot een beleid te komen dat door betrokken partijen wordt geaccepteerd. De 6 aangewezen personen zijn: Frederick Quandus, Marvin Thiel, Edward Dirksz, Bogdanovic Carolina, Jonathan Koole en Aby Kock.

Om een ​​breed draagvlak voor de speervissers te krijgen, zijn alle partijen volop in gesprek geweest en zijn recente rapporten in overweging genomen en de door de meesten gesteunde conclusie geeft aan dat speervisserij een van de meest duurzame manieren van vissen is, zolang dit goed is geregeld en gehandhaafd.

"Beleid wordt gemaakt in de gemeenschap door de gemeenschap", aldus minister Arends. Met het nieuwe beleid kan speervissen op een gecontroleerde manier plaatsvinden en op een manier die duurzaamheid bevordert door samenwerking door onder meer dataverzameling.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties