Immigratie Aruba opgericht

ORANJESTAD - Op 21 mei 2021 ondertekende minister Andin Bikker in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de vakbonden TOPA, SEPPA en SPA en hoofd van de immigratie, de heer Andrew Hoo, het instellingsbesluit voor een nieuwe afdeling; Immigratie Aruba.

Om de diensten die momenteel door de IASA worden geleverd, te integreren in een nieuwe organisatie genaamd "Immigration Aruba", was het vereist om het "Instellingsbesluit" en het "formatieplan" klaar te hebben.

Vergadering op  21 mei 2021 minister Andin Bikker en vertegenwoordigers van de vakbonden TOPA, SEPPA en SPA en hoofd van de immigratie, de heer Andrew Hoo, inzake ondertekening instellingsbesluit voor een nieuwe afdeling; Immigratie Aruba.Vergadering op  21 mei 2021 minister Andin Bikker en vertegenwoordigers van de vakbonden TOPA, SEPPA en SPA en hoofd van de immigratie, de heer Andrew Hoo, inzake ondertekening instellingsbesluit voor een nieuwe afdeling; Immigratie Aruba.Voor een brede draagvlak moest de minister sinds 2018 diverse malen in gesprek gaan met de vakbondsvertegenwoordigers van TOPA, SEPPA en SPA, inclusief de HR-afdeling van de regering DRH. In de maanden februari en maart 2021 bereikten de partijen een consensus. Het belang van deze mijlpaal is dat voortaan de rechtspositie en het arbeidsperspectief van de medewerkers beter gestructureerd is. Daarnaast zijn de taken van de organisatie beter geformuleerd in relatie tot de uitdagingen waarmee de grens wordt geconfronteerd door de situatie in de wereld en in de regio. Dit biedt een reëel perspectief voor veel medewerkers die jarenlang hebben gezien hoe hun promotie werd vertraagd. Sommigen wachten sinds 2013 op hun promotie zonder enig perspectief. Met de nieuwe organisatie worden promoties beter gestructureerd en afgehandeld.

Immigratiedienst

Het zijn de eerste en laatste gezichten die jaarlijks door meer dan 1 miljoen bezoekers worden gezien. Duizenden bezoekers controleren ze dagelijks die aankomen en vertrekken aan de grens, hetzij op de haven of op de luchthaven.

Vergadering op  21 mei 2021 minister Andin Bikker en vertegenwoordigers van de vakbonden TOPA, SEPPA en SPA en hoofd van de immigratie, de heer Andrew Hoo, inzake ondertekening instellingsbesluit voor een nieuwe afdeling; Immigratie Aruba.Vergadering op  21 mei 2021 minister Andin Bikker en vertegenwoordigers van de vakbonden TOPA, SEPPA en SPA en hoofd van de immigratie, de heer Andrew Hoo, inzake ondertekening instellingsbesluit voor een nieuwe afdeling; Immigratie Aruba.De geschiedenis van migratie Aruba

Van 1969 tot 1986 viel Migratie onder de Korps Politie Nederlandse Antillen, maar tegelikertijd met de Status Aparte in 1986 ging het over naar de Korps Politie van Aruba. Op 1 september 2002 werd de afdeling volledig ondergebracht bij de Dienst Immigartie en Naturalisatie Aruba (DINA) maar werd in 2006 weer gesplitst en DINA werd DIMAS en Migratie Aruba werd IASA. Van 2006 tot 2009 was IASA zelfredzaam, had het een eigen management, Migratie, Guarda Nos Costa en Radar beheer. In september 2009 werd het beheer van de radar weggehaald bij de IASA, maar zij behielden Guarda Nos Costa en Migratie. In 2011 verzocht het personeel van de Guarda Nos Costa om herplaatsing onder de Korps Politie, waardoor alleen migratie onder de IASA bleef. In 2018 besloot het personeel opnieuw dat ze hun toevlucht wilden nemen tot de IASA en er werden inspanningen gedaan om de Guarda Nos Costa opnieuw onder de IASA te plaatsen. In 2019 achtte het personeel van de Guarda Nos Costa het echter effectiever om een ​​autonome afdeling te worden. Nu zijn ze er eindelijk in geslaagd de Immigratie Aruba op te richten. Dit zal de grensbescherming versterken en zorgen voor een betere werkomgeving en arbeidsperspectief voor het immigratiepersoneel.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties