In de maand januari 2021 hebben in totaal 1453 bedrijven salarissubsidie ontvangen

ORANJESTAD - Sinds het begin van de economische crisis veroorzaakt door de Covid19 pandemie biedt de regering van Aruba financiële steun in de vorm van salarissubsidie ​​aan bedrijven om de crisis te kunnen overleven.

Ad Salarissubsidie januari 2021Bedrijven die voor de salarissubsidie ​​in aanmerking kwamen, ontvingen sinds mei 2020 maandelijks bericht van de SVb en kregen de tijd om deze financiële ondersteuning aan te vragen voor maximaal 60% van het loon van elk van hun medewerkers. Het doel van deze financiële steun tijdens de crisis is om zoveel mogelijk van hun werknemers aan het werk te houden, wat gunstig is voor de economie van Aruba. In januari 2021 hebben in totaal 1453 bedrijven deze steun ontvangen, goed voor 18786 werknemers. Deze financiële steun bedroeg in januari 2021 in totaal 25,6 miljoen florin.

In 2020 bedroeg deze financiële steun 271,7 miljoen florin aan salarissubsidie ​​terwijl er voor 2021 een bedrag van 280 miljoen florin is gereserveerd voor deze steun. Bedrijven die vragen hebben over de salarissubsidie ​​kunnen via MiSVB op www.svbaruba.org terecht bij de SVb. Bezwaren kunt u sturen naar bezwaarloonsubsidie@svbaruba.org. Werknemers die meer informatie wensen, kunnen bij hun werkgever terecht met het verzoek om inzage in het salarissubsidie regeling geldig voor de werknemers. Dit is een van de voorwaarden die gesteld is als voorwaarde om in aanmerking te komen voor de salarissubsidie zoals aangegeven in artikel 6 lid h van het Ministeriele beschikking van de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur ondertekend op 13 mei 2020 kenmerknummer 681/20. Om misbruik in verband met de salarissubsidie ​​te melden, kunt u een e-mail sturen naar supervisie@svbaruba.org.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties