In oktober 2019 is DTI begonnen met de toepassing van de ministeriële regeling, Regeling keuring liften.

ORANJESTAD - Onlangs heeft de Directie Technische Inspectie (DTI) gemerkt dat verschillende liften op het eiland vast kwamen te zitten met mensen erin. 

Het keuren van liftenHet keuren van liftenDaarom laat de DTI nogmaals weten dat zij sinds 1 oktober 2019 zijn begonnen met de uitvoering van de Ministeriële Regeling van 2 december 2015, te weten de Regeling Keuring liften.

Volgens artikel 7 van de Regeling Keuring liften kan het DTI een bedrijf erkennen op basis van het verzoekschrift van zijn afdelingshoofd aan de minister om een bedrijf te erkennen om liften te keuren.

In dit kader heeft het Liftinstituut Solutions Caribbean N.V. een verzoek ingediend en de vergunning gekregen om liften te keuren onder toezicht van DTI.

Sinds 1 oktober 2019 is Liftinstituut Solutions Caribbean N.V. in samenwerking met DTI gestart met het keuren van liften op Aruba. Deze liften zijn geïnstalleerd door een bedrijf dat door het DTI erkend is om liften te installeren. De door het DTI erkende bedrijven voor het installeren van liften zijn Bopel Technical Services N.V. y Carel Elevators Aruba. Op grond van artikel 3 van de Regeling keuring liften zijn alleen erkende bedrijven bevoegd om liften te installeren en te keuren.

Gebouw Dienst Technische Inspecie (DTI)Het keuren van liftenSinds 1 oktober 2019 heeft DTI in samenwerking met Liftinstituut verschillende hotels, bedrijven en inrichtingen gemaand om het keuringsproces van hun liften te starten. Verschillende van deze entiteiten reageerden en startten het keurproces. Sommigen kregen een tijdlijn om aanpassingen te doen. Na afloop van het inspectieproces kregen zij hun certificaat.

Dit jaar is DTI begonnen met het aanbrengen van stickers op liften om aan te geven dat zij deze hebben geïnspecteerd.

Sinds 2020 hebben verschillende keuringen lange tijd niet plaatsgevonden vanwege de pandemie. Eind 2020 zijn de keuringen echter hervat en vanaf 2021 tot nu vinden ze elke week plaats.

Elke eigenaar is verantwoordelijk voor het contacteren van de bevoegde autoriteiten om het keuringsproces van zijn liften op te starten.

Francis Curiel van Dienst Technische Inspecie (DTI)Haime Vingal van Dienst Technische Inspecie (DTI)Deze bedrijven kunnen contact opnemen met de heer Gerald Bremer van Liftinstituut Solutions Caribbean N.V. op tel.nr. :5681640.

Zij kunnen ook contact opnemen met het DTI voor meer informatie op tel.nr. :5937931(Francis Curiel) en op tel.nr.: 5937934 (Haime Vingal).

Het DTI benadrukte dat om de veiligheid van een lift te garanderen, deze door het DTI moet worden gekeurd. Het DTI beveelt ook aan de liften regelmatig te onderhouden.  

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties