Indiening ontwerpbegroting 2023 aan de Staten van Aruba

Dit item is gearchiveerd op 05-10-2022.

ORANJESTAD - Op 1 september 2022 heeft de minister van Financiën en Cultuur mevrouw Xiomara Maduro de ontwerpbegroting voor 2023 aangeboden aan de Statenvoorzitter, de heer Edgar Vrolijk en de griffier van de Staten de heer Herman Hek.

Minister van Financiën en Cultuur mevrouw Xiomara Maduro biedt de ontwerpbegroting voor 2023 aan de Statenvoorzitter, de heer Edgar Vrolijk en de griffier van de Staten de heer Herman Hek.De minister verantwoordelijk voor de overheidsfinanciën is blij om conform artikel V.12 van de Staatsregeling, de ontwerpbegroting voor het volgende jaar op tijd in te dienen, dus op uiterlijk 1 september van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.

De begroting is zowel digitaal als in hard copy aangereikt aan de Voorzitter van de Staten dhr. Edgar Vrolijk en aan de Griffier van de Staten dhr. Herman Hek. Dit geeft de statenleden ruim de tijd om de voorgestelde begroting grondig te bestuderen en zich voor te bereiden op de debatten ter goedkeuring zodat de regering van Aruba 2023 kan starten met een goedgekeurde begroting.

Volgens de minister was dit een teamprestatie en is ze iedereen dankbaar die zich heeft ingezet om deze mijlpaal te bereiken, m.n. de Directie Financiën, de Directie Wetgeving en alle andere betrokken departementen, maar ook al haar collegaministers en de begrotingscoördinatoren van de verschillende ministeries.

De ontwerpbegroting voor 2023 voorziet inkomsten van 1532 miljoen florin, uitgaven van 1557 miljoen florin, een financiële behoefte van 1414 miljoen florin en een financieel tekort van 5 miljoen florin wat 0,4% van het bbp is.

De minister drong er bij de voorzitter van de Staten op aan om het proces van herziening van de voorgestelde begroting voor 2023 in gang te zetten.

Minister van Financiën Xiomara Maduro in het bijzijn van dhr. Derrick Werleman Directeur Financiën en mw. Jo Ann Kock Hoofd Begrotingszaken, dient in de Ontwerpbegroting van Land Aruba voor het jaar 2023 bij de Staten van Aruba.     Minister van Financiën Xiomara Maduro in het bijzijn van dhr. Derrick Werleman Directeur Financiën en mw. Jo Ann Kock Hoofd Begrotingszaken, dient in de Ontwerpbegroting van Land Aruba voor het jaar 2023 bij de Staten van Aruba.     Minister van Financiën en Cultuur mevrouw Xiomara Maduro biedt de ontwerpbegroting voor 2023 aan de Statenvoorzitter, de heer Edgar Vrolijk en de griffier van de Staten de heer Herman Hek.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties