Informatiesessie ingevolge de afgifte van verzoek om blijk van belangstelling (REOI) voor een draadloos tv-bewakingssysteem met gesloten circuit d.m.v. leasing voor L.G. Smith Blvd cruise ship area

Dit item is gearchiveerd op 02-04-2020.

ORANJESTAD - Op 28 januari 2020 publiceerde de minister van Justitie, Veiligheid en Integratie publiekelijk een verzoek om uitgebreide blijken van belangstelling van ervaren en gekwalificeerde partijen, die snel een gespecialiseerd draadloos bewakingssysteem voor draadloze tv (hierna: "het systeem") kunnen bieden via leasing, voor bewaking van het openbare straatgedeelte van de LG Smith Boulevard Cruise Ship and Shopping Area strip of Oranjestad.

Om meer gedetailleerde informatie te kunnen geven over de vereisten van de gevraagde producten en diensten, organiseert MJSIA op maandag 9 maart 2020 om 10.00 uur een informatiesessie voor alle ge├»nteresseerde partijen in de voormalige vergaderzaal van de Ministerraad te L.G. Smith Boulevard 76, Oranjestad, Aruba.

De uiterste datum voor het verzenden van de blijk van belangstelling, die niet later dan 9 maart 2020, 20:00 Atlantic Standard Time (UTC / GMT -4 Uren) was vastgesteld, wordt verlengd tot uiterlijk 27 maart 2020 20:00 Atlantic Standard Tijd (UTC/ GMT -4 uur).

Alle informatie en vereisten, zoals opgenomen in de oorspronkelijke REOI van 28 januari 2020, blijven onverminderd van kracht.

Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie van Aruba

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties