Ingaande 1 juni kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor salarissubsidie voor de maand juni

Dit item is gearchiveerd op 29-06-2020.

ORANJESTAD - SVb Aruba informeert werkgevers die in aanmerking komen voor financiële hulp middels het salaris subsidieprogramma dat ze van 1 juni tot 10 juni een verzoek kunnen indienen voor salaris subsidie voor de maand juni.

Loonsubsidie ​​is een financiële hulp voor lokale werkgevers die door de huidige situatie als gevolg van de pandemie van het Coronavirus zijn getroffen en meer dan 25% inkomsten hebben verloren. De primaire doelstelling van de salarissubsidie ​​is het helpen behouden van werknemers, ondanks verkoop- en omzetverlies. Werkgevers die de financiële steun krijgen, zijn verplicht 60% van het SVb- loon en tot het SVb-loongrens van maandelijkse Afl. 5.850,00 te betalen. Afhankelijk van het aantal aanvragen kan beslist worden om het SVb-loongrens van Afl. 5.850 te verlagen om het beschikbare bedrag van Afl. 49.4 miljoen voor de maand juni niet te overschrijden.

Ad SalarissubsidieNiet alle werkgevers komen in aanmerking voor een loonsubsidie. Er is een lijst van vereisten waaraan de werkgever moet voldoen.  Een van de vereisten is dat het bedrijf een omzetverlies van 25% of meer voorziet. Bedrijven moeten geregistreerd zijn bij de SVb en de Belastingdienst en moeten hun belastingen en sociale premies blijven betalen. De loonsubsidie ​​is uitsluitend bedoeld om de salarissen te helpen betalen van hun werknemers, inclusief de respectieve sociale premies, die door de werkgever betaald moeten worden.

De werkgevers die in aanmerking komen om een aanvraag te doen voor Salaris subsidie voor de maand juni zullen een notificatie van de SVb ontvangen op 1 juni 2020. SVb zal de notificatie automatisch versturen naar het e-mailadres van de werkgevers dat bij de SVb staan geregistreerd. Na het ontvangen van de e-mail dient de werkgevers in te loggen op het MiSVb digitaal portaal door gebruik te maken van zijn/haar inloggegevens. Het formulier dient volledig ingevuld te worden Vervolgens moet men op het icoon “ENTREGA PETICION” klikken.

Om werkgevers te ondersteunen wordt de subsidie ​​voor de maand juni vooruitbetaald als voorschot op basis van het verwachte inkomstenverlies voor de maand juni. De werkgever zal een raming doen van zijn/haar inkomsten voor de maand juni 2020. Het verschil tussen juni 2019 en juni 2020 in percentage is het geraamde inkomstenverlies dat ingevuld moet worden op het aanvraagformulier. 

SVb herinnert alle werkgevers dat het zeer belangrijk is om de contactgegevens, werknemerslonen, alsook bankrekening bijgewerkt en correct staan aangegeven in het SVB-systeem. Tijdens de eerste ronde heeft de SVb geconstateerd dat de gegevens van verschillende werkgevers incorrect in het SVb systeem staan geregistreerd en hierdoor ongewenste gevolgen kan hebben voor de werkgever.

Werkgevers die meer informatie over de salarissubsidie ​​nodig hebben, kunnen deze aanvragen door een e-mail te sturen naar het Service Center op loonsubsidie@svbaruba.org of de SVb webpagina raadplegen, onderwerp Salaris subsidie (werkgever).

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties