Inschrijving landsexamen 2020 MAVO/HAVO/VWO

Dit item is gearchiveerd op 02-10-2019.

ORANJESTAD - De inschrijvingsperiode voor het landsexamen 2020 voor de schooltypen mavo/havo/vwo loopt van 2 september tot en met 30 september 2019.

Hieronder vindt u de inschrijvingsformulieren:

Voordat u de inschrijvingsformulier gaat invullen, lees a.u.b. de Informatiebrochure Landsexamen 2020.

Volledig en duidelijk ingevulde inschrijvingsformulieren en kopieën van de benodigde stukken (b.v. reeds behaalde certificaten, diploma’s en officieel ondertekende cijferlijsten) dienen samen met een kopie van een uittreksel uit het Bevolkingsregister van Aruba ingeleverd te worden bij de balie van het Examenbureau te Belgiëstraat 2 in Oranjestad. Tevens dient u een kopie van de eerste bladzijde van het ingevulde inschrijvingsformulier in te leveren. Na de screeningsronde van het Examenbureau krijgt u, indien u voldoet aan alle regels voor inschrijving voor het landsexamen 2020, bericht om het betalingsbewijs voor minimaal één vak te komen inleveren. Indien de benodigde in te leveren documenten ontbreken of indien de inschrijving na 30 september 2019 binnenkomt wordt de inschrijving niet in behandeling genomen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties