Internationale Dag van de Ouderen

ORANJESTAD - De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 1 oktober uitgeroepen tot Internationale Dag van de Ouderen.

Dit jaar wordt de 75ste verjaardag van de Verenigde Naties gevierd en de 30ste verjaardag van de Internationale Dag van de Ouderen.

De afdeling Ouderenzorg van de Directie Volksgezondheid is alle verpleegkundigen die zich met name sinds maart 2020 inzetten voor de bescherming van ouderen dankbaar.

Dit jaar werd de wereld ook geconfronteerd met de COVID-19 pandemie, die grote ongerustheid veroorzaakte. Gezien de kwetsbaarheid van de ouderen als gevolg van de COVID-19 pandemie, moeten het management en de interventieprogramma's gericht zijn op het creëren van bewustzijn voor hun speciale behoeften.

De Internationale Dag van de Ouderen 2020 benadrukt de belangrijke rol van degenen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, voor hun werk in de zorg voor ouderen, met speciale erkenning voor het verplegend personeel.
2020 is uitgeroepen tot het Jaar van de Verpleegkundige en de Verloskundige, waarbij de nadruk vooral ligt op de belangrijke rol van vrouwen, die vaak niet worden gewaardeerd of onvoldoende worden beloond.

Internationale Dag van de Ouderen

De 2020 observatie zal ook het Decennium van Gezond Vergrijpen (2020-2030) bevorderen en helpen om VN-deskundigen, het maatschappelijk middenveld, de overheid en de gezondheidsberoepen samen te brengen om de vijf strategische doelstellingen van de Globale Strategie en het Actieplan voor Vergrijzing en Gezondheid te bespreken, waarbij de vooruitgang en de uitdagingen bij de realisatie ervan worden genoteerd. De mondiale strategie is goed geïntegreerd in de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's), terwijl de vergrijzingsproblematiek dwars door de 17 doelstellingen heen loopt, met name doel 3, dat erop gericht is "een gezond leven te garanderen en het welzijn van iedereen op alle leeftijden te bevorderen".

Zoals Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus (directeur-generaal van de WHO) stelt, is "het uitvoeren van de strategie een middel voor landen om de agenda voor duurzame ontwikkeling voor 2030 uit te voeren en ervoor te zorgen dat ieder mens, ongeacht zijn leeftijd, de kans krijgt om zijn of haar potentieel in waardigheid en gelijkheid te ontplooien".

Het thema 2020 heeft tot doel:

  • De deelnemers te informeren over de strategische doelstellingen voor het Decennium van Gezond Verouderen.
  • Bewustmaking van de gezondheidsbehoeften van ouderen en de bijdragen aan hun gezondheid en het functioneren van de samenlevingen waarin zij leven.
  • Het vergroten van het bewustzijn en de waardering voor de rol van het personeel in de gezondheidszorg in het behoud en de verbetering van de gezondheid van ouderen, met speciale aandacht voor het verplegend beroep.
  • Voorstellen indienen om de gezondheidsverschillen tussen ouderen in de ontwikkelde en ontwikkelingslanden te verkleinen, om "niemand achter te laten".
  • Vergroten van het begrip van de impact van COVID-19 op ouderen en de impact ervan op het beleid, de planning en de toestand van de gezondheidszorg.

De afdeling Ouderenzorg van het Ministerie van Volksgezondheid wil alle verpleegkundigen bedanken die zich inzetten voor de bescherming van ouderen. Ook zijn zij de ouderen dankbaar voor hun steun en inzet voor Aruba. Laten we samen blijven werken om de pandemie te bestrijden en deze zware dagen te overtreffen. Fijne Internationale dag van de ouderen aan alle ouderen, zorgcentra en activiteitencentrum die zorg verlenen aan de ouderen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties