Internationale dag van de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties

Dit item is gearchiveerd op 14-12-2019.

ORANJESTAD - 20 november markeert een belangrijke dag; de dag waarop de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind in 1959 introduceerde.

Opening  KinderweekHet is ook de datum in 1989 toen de Algemene Vergadering van de VN het Verdrag inzake de rechten van het kind aannam. Dit jaar wordt de dertigste verjaardag van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind gevierd.

Activiteitenkalender KinderweekOm deze fundamentele rechten te eren, nodigt de regering van Aruba alle kinderen uit om deel te nemen aan de opening van een festiviteit bij het Centro di Bario Brasil op 19 november 2018 vanaf 16.00 uur.

In de activiteitenkalender vindt u meer informatie over de evenementen die tijdens de kinderweek worden gehouden ter ere van deze speciale dag.

Dit verdrag geeft de kinderen fundamentele rechten; inclusief het recht op gezondheidszorg, onderwijs, recreatie, huisvesting, bescherming tegen geweld en discriminatie en het recht om te worden gehoord.

30 jaar Universele Verklaring van de Rechten van het KindIn 2001 werd dit verdrag ook ondertekend door de regering van Aruba, waarbij zij de ontwikkeling van elk kind, zoals de persoonlijkheid, talent en emotionele capaciteit maar ook het mentaal en fysieke ontwikkeling waarborgt.

Naast het vieren van deze dag, zou het ook iedereen moeten aansporen om na te denken over de status van de implementatie van kinderrechten op Aruba.

Er is al veel gedaan maar er is nog een lange weg te gaan. Het doel blijft; kinderen moeten echt profiteren van al hun rechten

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties