Introductie nadere regels gronduitgifte beleid

Dit item is gearchiveerd op 05-10-2019.

ORANJESTAD – Om door (verkoop), het verhandelen c.q. economisch overdragen van in erfpacht uitgegeven gronden (zonder opstal) te voorkomen en verbieden, heeft het Ministerie van Ruimtelijke ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu nadere regels en voorwaarden geïntroduceerd in de implementatie van het gronduitgiftebeleid.

De regels en voorwaarden zijn als volgt:

  1. Per 1 september 2019 is het niet toegestaan om een recht van hypotheek, inclusief zekerheids- en bouwhypotheken te vestigen door derden, die geen financiële instelling onder toezicht van de Centrale bank van Aruba zijn, op in erfpacht uitgegeven domeingronden, zonder voorafgaande toestemming van de Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu.
  2. Per 1 september 2019 is het niet toegestaan om aandelen van een rechtspersoon zijnde de erfpachter in economisch eigendom over te dragen, dan wel te verpanden aan een derde, zonder voorafgaande toestemming van de Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu.
  3. Een verzoek tot voorafgaande toestemming voor het vestigen van een hypotheekrecht, inclusief zekerheids- en bouwhypotheken, op erfpachtgrond, althans het overgedragen in economisch eigendom dan wel verpanden van aandelen aan een derde, dient te worden ingediend bij de Directie Infrastructuur en Planning (DIP).

Verbod economisch overdragen van in erfpacht uitgegeven gronden zonder toestemming overheid

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties