Inventarisatie van het Arubaans Basisonderwijs

Dit item is gearchiveerd op 20-04-2023.

ORANJESTAD - De Directie Onderwijs van Aruba (DONDW) heeft tot taak een integraal beheer voor de Basisonderwijs, voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Momenteel bevindt de DEA zich in de inventarisatie/analysefase om samen met alle belanghebbenden die een directe of indirecte relatie hebben met het primair onderwijs, een integrale analyse te formuleren. Op basis van deze resultaten zullen ze een beleid en de voorwaarden bepalen om ons onderwijs op een verantwoorde manier te kunnen vernieuwen, rekening houdend met onze context.

Workshop Inventarisatie van het Arubaans BasisonderwijsWorkshop Inventarisatie van het Arubaans BasisonderwijsDe inventarisatie samen met het analyseproces zijn belangrijk omdat er al een goedgekeurd beleid wordt uitgevoerd.

Een voorbeeld is het beleid van de Arubaanse Meertalige school met onder andere de uitvoering van de sinds 2018 goedgekeurde kerndoelen. Belangrijk is ook de aanpak van de Meertalig onderwijs op basis van de moedertaal die ook is goedgekeurd.

De integrale sturing voor het primair onderwijs moet worden afgeleid van het Nationaal Onderwijsplan 2030 (PEN 2030), een al geformaliseerde algemene strategische sturing van het onderwijs. Met de ontwikkeling van integraal beheer voor het lager onderwijs, zullen ze een startnota maken om de huidige wetten van het voorbereidend en basisonderwijs, die al uit de vorige eeuw dateren, te kunnen vernieuwen. Wetten zijn een van de voorwaarden om kwalitatief goed onderwijs te kunnen geven. De vernieuwing en ontwikkeling van de leerwetten is een prioriteit van de minister van Onderwijs.

Workshop Inventarisatie van het Arubaans BasisonderwijsWorkshop Inventarisatie van het Arubaans BasisonderwijsOok worden aanbeveling 11 uit het studierapport van de Arubaanse en Nederlandse Onderwijsinspectie gevolgd.

De inventarisatie zal gebeuren door middel van consultatierondes met verschillende belanghebbenden in het onderwijs, bijvoorbeeld schoolbesturen, schoolhoofden, leerkrachten voorbereidend en basisonderwijs, niet-gouvernementele en gouvernementele organisaties. Ook zullen ze met de kinderen en hun ouders overleggen. Het inventarisatieproces begint op 21 februari 2023 en loopt door in de daaropvolgende weken.

Voor meer informatie over onderwijs op Aruba ga naar onze website www.ea.aw of op Facebook en Instagram @educationaruba.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties