Invoering Multidimensionale Familie Therapie (MDFT)

Dit item is gearchiveerd op 13-08-2022.

ORANJESTAD - ORANJESTAD - Onlangs heeft de minister van Justitie en Sociale Zaken, de heer Rocco Tjon, een ontmoeting gehad met de Sociale Veiligheidsberaad.

Presentatie  Sociale Veiligheidsberaad  over de nieuwe methode die zij willen invoeren, genaamd Multidimensionale Familie Therapie (MDFT).De Sociale Veiligheidsberaad.gaf een presentatie over de nieuwe methode die zij willen invoeren, genaamd Multidimensionale Familietherapie (MDFT). De MDFT is een systematische therapie voor jongeren met een of meer gedragsproblematiek zoals delinquentie of drugs gebruik. Deze therapievorm biedt duurzame ondersteuning aan de families van deze ontspoorde jongeren. Deze methode verkleint het risico dat deze jongeren in de gevangenis belanden. Het begeleidt ook de families van de gedetineerden wanneer deze worden vrijgelaten, zodat ze kunnen re-integreren in de families die op hun beurt de ex-gedetineerde kunnen begeleiden. Binnenkort starten zes nieuwe therapeuten met deze cursus en staan ​​klaar om de gemeenschap de nodige ondersteuning te bieden.

Presentatie  Sociale Veiligheidsberaad  over de nieuwe methode die zij willen invoeren, genaamd Multidimensionale Familie Therapie (MDFT).De minister komt regelmatig samen met de Sociale Veiligheidsberaad, het platform waar alle entiteiten samenkomen zoals; Veiligheidshuis, Ministerie van Sociale Zaken, Voogdijraad, Family Justice Center, KIA, Politie en de Fundacion Guiami. Tijdens de bijeenkomst bevestigden alle bovengenoemde entiteiten dat deze methode een toegevoegde waarde heeft, aangezien deze zich niet alleen richt op het individu, maar ook op het hele gezin van het individu en het hele systeem. Daarnaast is het rendement van de investering dat deze individuen na deze periode niet meer tergkomen in het systeem. Ze worden geholpen en krijgen duurzame ondersteuning.

De cursus heeft een duur van 1 jaar en start in september en eindigt in juni 2023. Het is de bedoeling om met een paar casussen te starten en deze direct in de praktijk te brengen aangezien de gehanteerde methode zeer praktijkgericht is. Ze zullen de gezinnen niet alleen helpen door zich te concentreren op de negatieve dingen, maar eerder op de correctie om deze gezinnen echt te helpen. MDFT-professionals in Nederland komen naar Aruba om deze cursus te geven aan de zes therapeuten. Dit is een flexibele methode die gemakkelijk kan worden aangepast aan de cultuur op Aruba.

Tijdens de vergadering kwamen ze overeen dat het Veiligheidshuis het coördinatiecentrum zal zijn en dat elke keer dat er een zaak is, deze zal worden toegewezen aan een therapeut die garant staat voor de broodnodige ondersteuning. Al met al een zeer positieve ontmoeting met het oog op de toekomst van de sociale keten die, met de hulp van de zes therapeuten, ook de caseload van sommige entiteiten zal verminderen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties