Kabinet Wever-Croes treedt af

ORANJESTAD - Vandaag heeft het Openbaar Ministerie geïnformeerd over het onderzoek van de POR-fractie op verdenking van verduistering van gelden.

De Minister-President verklaarde dat integriteit en goed bestuur zijn belangrijke aspecten in het regeerakkoord van het kabinet Wever-Croes. Daarom wordt een schending van deze aard uiterst serieus genomen.

Na deze aankondiging heeft de regering zich beraden over de beste reactie op deze ernstige integriteitsschending door haar coalitiepartij. De ernst van de beschuldiging en de gevolgen ervan hebben geleid tot het besluit om af te treden en het parlement te ontbinden.

De Raad van Ministers heeft het kabinet dan ook gemachtigd zijn ontslag en het besluit tot ontbinding van het parlement aan de gouverneur aan te bieden.

Als demissionaire regering zal het kabinet Wever- Croes alleen lopende zaken behandelen totdat een nieuwe regering is geïnstalleerd. Het beleid inzake de coronacrisis wordt als een lopende zaak beschouwd.

Een nieuwe datum voor de verkiezingen zal binnenkort worden aangekondigd.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties