Kampeerseizoen 2023 aangekondigd

ORANJESTAD - In verband met het komende kampeerseizoen in de voorjaarsvakantie informeert de korpschef dhr. Ramon Arnhem alle kampeerders over de voorwaarden die gesteld worden aan de kampeervergunning.

Kamperen begint op zondag 2 april 2023 vanaf 12.00 uur en de laatste dag is 16 april 2023. Het is alleen toegestaan om tijdens deze dagen tenten en caravans op het strand op te zetten. Eventuele tenten of caravans die voor de startdag en -tijd op het strand worden geplaatst, worden op kosten van de eigenaar verwijderd.

Na 16 april 2023 dienen alle kampeergerelateerde voorwerpen van het strand verwijderd te zijn. Bij het niet verwijderen hiervan volgt eveneens verwijdering op kosten van de vergunninghouder. De politie roept iedereen op om alle stranden schoon te houden. Gooi al het afval weg in afvalcontainers of vuilniszakken.

Deadline kampeervergunning

De laatste dag om een kampeervergunning aan te vragen is 15 maart 2023 om 16.30 uur. Vergunningsaanvragen kunnen op werkdagen worden ingediend van 08.00 uur tot 11.30 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur.

Aan de lijst met voorwaarden zijn aanvullende eisen toegevoegd:

 1. KampeerseizoenBBQ op het strand (zand) is in geen geval toegestaan. Barbecueën is alleen toegestaan op aangewezen plaatsen en alleen toegestaan met gebruik van een gasbarbecue. Houtskool is niet toegestaan.
 2. Tenten en caravans die gebruikt worden om te kamperen dienen in goede staat te verkeren en minimaal 10 meter van de waterkant en minimaal 5 meter van de openbare weg te worden geplaatst. Het niet naleven van deze richtlijnen zal ook resulteren in het verwijderen van deze tenten of caravans door de politie.
 3. Campingplaatsen kunnen in geen geval worden gereserveerd.
 4. Tent, caravan en andere voorwerpen mogen niet op een andere plaats worden geplaatst dan op de door de overheidsfunctionarissen aangewezen plaats.
 5. Tenten/trailers moeten beschikken over genoeg EHBO-middelen (EHBO-doos)
 6. Obscene voorwerpen of posters zijn verboden.
 7. Kampeerders dienen zich altijd te houden aan alle voorwaarden die in de kampeervergunning staan.
 8. Het gebruik van motorvoertuigen, fietsen, paarden of karren is op het strand verboden.
 9. Kampvuren zijn verboden op het strand
 10. De verkoop van etenswaren, frisdranken, mixdrankjes of andere artikelen op het strand zonder de juiste vergunning is verboden.
 11. Muziek mag alleen in een tent of camper gespeeld worden en mag doordeweeks tot 22.00 uur en in het weekend tot 24.00 uur zolang het geen overlast veroorzaakt voor ander kampeerders.
 12. Het is niet toegestaan om zonder vergunning bomen te snoeien of te kappen.
 13. Varen of ankeren in aangewezen zwemzones is niet toegestaan. Het is verboden boten vast te binden aan boeien die bestemd zijn voor schepen.
 14. Het is niet toegestaan om pallets en karton te gebruiken op het strand. Het niet naleven van deze regel zal leiden tot verwijdering door de autoriteiten.
 15. KampeerseizoenHet strand of palmbomen mogen niet als toilet gebruikt worden.
 16. Paarden en honden zijn niet toegestaan op het strand.
 17. Strandhutten mogen niet worden gebruikt om te kamperen en moeten beschikbaar blijven voor strandgangers.
 18. Alle stranden moeten te allen tijde schoon worden gehouden. Glazen flessen en/of glasscherven moeten onmiddellijk uit het zand worden verwijderd en mogen niet in de oceaan worden weggegooid. Dit geldt ook voor al het afval.
 19. De kampeervergunning is niet overdraagbaar aan derden.
 20. De vergunninghouder dient de vergunning te allen tijde zichtbaar te hebben voor de politie in de tent/trailer.
 21. Het recht van de vergunninghouder om het kampeerterrein te gebruiken is uitsluitend gedurende de kampeerperiode. Vóór de kampeerdatum kan geen plek worden gereserveerd/afgebakend of met touw of lint afgezet etc.
 22. De vergunninghouder is als enige verantwoordelijk voor eventuele schade die door zijn/haar camper/tent of enig ander object aan anderen wordt toegebracht.
 23. Aanwijzingen van de politie in het belang van de openbare orde en veiligheid van personen, goederen en op grond van de goede zeden dienen strikt te worden opgevolgd.
 24. Het niet voldoen aan een van de bovengenoemde voorwaarden wordt beschouwd als kamperen zonder vergunning. De kampeervergunning wordt direct ingetrokken en kan leiden tot een boete.

De deadline voor het aanvragen van een kampeervergunning is 15 maart 2023 om 16.30 uur. Voldoe aan alle regels en voorschriften en geniet van een geweldige camping. Houd er rekening mee dat de politie tijdens het kampeerseizoen actief alle stranden en campings zal controleren.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties