KIVI Caribisch bezoek en rondleiding Aeropuerto Internacional Reina Beatrix

ORANJESTAD - Op 9 mei 2023 kreeg de Aruba Airport Authority NV (AAA) bezoek van leden van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) Caribbean voor presentaties en een rondleiding.

Leden van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) Caribbean bezoeken Aruba Airport Authority NV (AAA). KIVI Caribbean bestaat uit meer dan 40 ingenieurs op Aruba en Curaçao en heeft als doel het stimuleren van continu leren onder haar leden.

De twaalf deelnemers van KIVI werden verwelkomd door AAA's Directeur van Gezondheid, Veiligheid en Duurzaamheid, Angeline Flemming, die inging op AAA's vitale rol voor het welzijn en de vooruitgang van de gemeenschap van Aruba. Christine Kaarsbaan-Leo, AAA's Duurzaamheid en Gezondheid Manager, presenteerde AAA's activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen van 2022 en AAA's doelen en plannen voor 2023, met de nadruk op SDG projecten die een blijvende positieve impact hebben voor de gemeenschap van Aruba. Daarnaast ging zij ook in op het belang van certificeringen voor de luchthaven van Aruba en de noodzakelijke vereisten die aanwezig moeten zijn om verschillende niveaus daarvan te bereiken.

Leden van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) Caribbean bezoeken Aruba Airport Authority NV (AAA). AAA's werktuigbouwkundig ingenieur (onderhoud) Raymond Croes presenteerde AAA's projecten die hebben bijgedragen aan het verlagen van het verbruik waaronder gebouwbeheersystemen voor monitoringdoeleinden van de utiliteitssystemen van de AAA. Raymond presenteerde ook de plannen en projecten van de AAA die ook in de toekomst zullen bijdragen tot een duurzamere werking van de luchthaven, met de nadruk op de implementatie van systemen om de efficiëntie te verhogen.  

Leden van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) Caribbean bezoeken Aruba Airport Authority NV (AAA). Rubiela Lampe-Chiquito, bestuurslid van KIVI Kring Caribbean, lichtte het doel van KIVI nader toe, namelijk het creëren van een netwerk en kennisoverdracht aan KIVI-leden in het Caribisch gebied. KIVI wil dit bereiken door het organiseren van diverse maandelijkse activiteiten met betrekking tot engineering onderwerpen. Namens KIVI Caribbean bedankte mevrouw Lampe-Chiquito het AAA team voor de gelegenheid om meer te weten te komen over de duurzaamheidsprojecten bij AAA en de lopende uitbreidingsprojecten Gateway 2030.

Alle deelnemers kregen een rondleiding door het Utiliteitsgebouw van de luchthaven, waar ze uit de eerste hand konden zien hoe AAA het totale verbruik van de luchthaven bewaakt en de operationele continuïteit garandeert.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties