Kleine Ondernemers met KOR: dien uw jaaraangifte 2021 in vóór 17 januari 2022

Dit item is gearchiveerd op 12-02-2022.

ORANJESTAD – De Belastingdienst herinnert alle ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de Kleineondernemersregeling KOR eraan dat zij verplicht zijn om hun jaarlijks aangifte BBO/BAVP en BAZV 2021 in te dienen.

Deze documenten  moeten vóór de deadline van 17 januari 2022 online worden ingediend via het Bo Impuesto-portaal. Het niet tijdig indienen ervan leidt automatisch tot het vervallen van de KOR-status van de kleine onderneming.

Gebouw DIMPKOR-voordelen:

  • U hoeft BBO/BAVP/BAZV niet maandelijks te betalen;
  • U hoeft niet maandelijks aangifte BBO/BAVP/BAZV in te dienen
  • Ondernemers kunnen het geld gebruiken om binnen het bedrijf te gebruiken;
  • Minder administratief werk.

Verplichte aangifte

Hoewel de kleine bedrijven de maandelijkse aangifteformulieren niet hoeven in te dienen, bepaalt de wet dat ze hun aangiftedocumenten BBO/BAVP/BAZV jaarlijks moeten indienen.

Dit geeft de inspecteur de mogelijkheid om te beoordelen of de ondernemer het recht behoudt op de KOR-regeling. Als de omzet van het bedrijf in 2021 hoger is dan Afl. 84.000, dan verliest deze het KOR-status.

Hoe doet u aangifte?

U doet elektronisch aangifte via het portaal “BO impuesto” (of BOi). De kleine ondernemer doet elektronisch aangifte via het portaal “BO impuesto” (of BOi). Hiervoor dient uw bedrijf geregistreerd te zijn, zodat u uw inloggegevens via e-mail kunt ontvangen en de desbetreffende aangifte kunt indienen. Om uw bedrijf te registreren moet  een afspraak maken op de website van de Belastingdienst   

Kleineondernemersregeling KORHoe vult u de aangifteformulieren in?

De volgende informatie dient alleen als voorbeeld van een verklaring van een kleine ondernemer:

OndernemerX”:
Volume Bedrijfsomzet 2021 Afl. 63.000

Het formulier wordt als volgt ingevuld:

Vrijgestelde omzet: 0,00 (nihil)
Belaste omzet BBO en BAVP: 63.000
Belaste omzet BAZV: 63.000

Het geautomatiseerde systeem berekent het te betalen bedrag aan belastingen. Bedrijven met KOR-status krijgen automatisch een berekening van nul te betalen. Houd er rekening mee dat de Vrijgestelde omzet niet moet worden ingevuld, aangezien dit niet van toepassing is op bedrijven met een KOR-status. Dit gedeelte is alleen voor bedrijven die activiteiten hebben die in aanmerking komen voor belastingvrijstelling.

Deadline indienen aangifteformulieren.

Bedrijven met KOR-status hebben tot 17 januari 2022 de tijd om hun jaarlijkse aangifte voor 2021 in te dienen. Als u uw jaarlijks aangifte BBO/BAVP en BAZV 2021 na17 januari 2022 niet indient, zal automatisch tot gevolg hebben dat het kleine bedrijf de KOR-status verliest. Dit zal er op zijn beurt toe leiden dat de eigenaar van een klein bedrijf maandelijks BBO/BAVP/BAZV-formulieren moet indienen en maandelijks moet betalen zoals elk ander regulier bedrijf.

De Belastingdienst roept kleine ondernemers met de KOR-status op om hun BBO/BAVP/BAZV-aangifteformulieren voor 2021 tijdig in te dienen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties