Laatste betaaldatum voor het betalen van motorrijtuigenbelasting verlengd tot 5 februari 2021

Dit item is gearchiveerd op 01-03-2021.

ORANJESTAD - Door de grote hoeveelheid personen die hun motorrijtuigbelasting nog niet hebben betaald en uit veiligheidsoverwegingen bij het Belastingkantoor wordt de uiterste betaaldatum verlengd met een week tot 5 februari 2021.

Maandelijkse betaling in termijnen voor de periode van drie maanden

Eind november 2020 heeft de belastingdienst het systeem van gespreide betalingen ingevoerd. Met dit systeem kunnen belastingbetalers de termijnen elke maand vooruit betalen vóór het verstrijken van de termijn. Degenen die van dit systeem gebruik maakten, kregen drie maanden de tijd om te betalen en stelden dit betalingssysteem op prijs. Het is belangrijk erop te wijzen dat dit geen betalingsregeling is.

Kenteken plaat

De Belastingdienst geeft dit jaar geen nieuwe kentekenplaten of stickers uit. Alle autobezitters moeten in 2021 hun kenteken van 2020 gebruiken.

Motorrijtuigenbelastingtarief

De tarieven van de motorrijtuigenbelasting blijven hetzelfde als in 2020. Autobezitters die hun motorrijtuigenbelasting tarief niet weten, kunnen dit terugvinden op de kentekenregistratiekaart van de auto die is verstrekt bij de registratie van de auto bij de Belastingdienst. Het verschuldigde bedrag kunt u ook vinden door de app van de Belastingdienst te downloaden.

Kentekenplaat vergoeding

Geregistreerde autobezitters hoeven de kenteken kosten voor dit jaar niet te betalen, aangezien er in 2021 geen nieuwe kentekenplaat komt. Alleen wie een nieuwe auto registreert, moet de kentekenplaatvergoeding betalen. De kentekenplaat vergoeding is Afl. 12,00 voor de grote plaat en Afl. 8,00 voor de kleine controle plaat.

Uiterste datum betaling motorrijtuigbelasting verlengd tot 5 februari 2021Betalen

Belastingbetaling is mogelijk via online bankoverschrijving of bij het hoofdkantoor van de Belastingdienst, Hulpkantoor bij MFA Noord, MFA Paradera, MFA Santa Cruz of MFA Savaneta. Vanaf 26 januari 2021 kunnen betalingen ook worden gedaan op het nieuwe hulpkantoor van de Belastingdienst in het Postkantoor in San Nicolas.

Betalingen op het hoofdkantoor of een hulpkantoor zijn uitsluitend voor pinbetalingen. Alleen senioren van 60 jaar en ouder mogen contant betalen op het hoofdkantoor in Camacuri.

Houd er rekening mee dat de Motorrijtuigenbelasting 2021 niet kan worden betaald met openstaande rekeningen van motorrijtuigenbelasting.

Bankbetalingen

Voor online bankbetalingen is het aan te bevelen de optie Bill Pay te gebruiken. Met deze optie kunt u de betalingsomschrijving correct opgeven, zodat de Belastingdienst de betaling correct kan boeken. De betalingsomschrijving dient het juiste persoonsnummer, betalingsperiode en kentekennummer te bevatten.

Voorbeeld: 50001234 - 1e helft 2021-A92345

Autobezitters die meer dan 1 auto hebben, dienen voor elke auto afzonderlijk te betalen. Een eenmalige betaling voor meerdere auto's is niet toegestaan, aangezien dit vertragingen in het boekingsproces veroorzaakt.

Vraag online betalingsbewijs aan

Klanten die bij de bank betalen, kunnen op de website van de Belastingdienst www.impuesto.aw een betalingsbewijs opvragen.

De Belastingdienst stuurt het betalingsbewijs per e-mail.

Voor een snellere betalingsverwerking raadt de Belastingdienst het gebruik van de online betalingsopties van Aruba Bank of Banco di Caribe aan. Deze worden op dezelfde dag van betaling in het systeem van de Belastingdienst verwerkt.

Het kan tot 5 werkdagen duren voordat online betalingen bij andere banken zijn verwerkt en geregistreerd in het systeem van de belastingdienst.

Boete voor niet-naleving

Betalingen ontvangen na 1 februari 2021 zijn te laat. Zelfs betalingen die op 5 februari 2021 na de "cut-off time" zijn gedaan, worden verwerkt tot de volgende dag en worden ook als laat genoteerd. Informatie over de 'cut-off time' van de bank is te vinden op de website van elke bank. Bij te late betalingen wordt een boete van 50% van het verschuldigde bedrag opgelegd.

Voorbeeld:

Motorrijtuigenbelasting voor het hele jaar Afl. 300

Halfjaarbetaling Afl. 150

Het niet tijdig betalen van de halfjaarlijkse vergoeding van Afl 150, - per 5 februari 2021 resulteert in een boete van Afl. 75, -. Het verschuldigde bedrag over de eerste helft van 2021 is dan Afl. 225, -

De Belastingdienst roept iedereen op om de motorrijtuigenbelasting zo snel mogelijk te betalen en niet te wachten tot de allerlaatste dag.

Ga voor meer informatie naar

https://www.impuesto.aw/wanneer-moet-u-motorrijtuigbelasting-betalen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties