Landsbesluit bescherming inheemse flora en fauna op 15 augustus in werking getreden

Dit item is gearchiveerd op 16-09-2017.

ORANJESTAD - De Directie Natuur en Milieu maakt bekend dat het Landsbesluit bescherming inheemse flora en fauna op 15 augustus 2017 in werking is getreden.

Bovengenoemde landsbesluit (AB 2017 no. 48) heeft als doel de inheemse planten- en diersoorten waarvan het voortbestaan in Aruba bedreigd wordt of waarvan de duurzame aanwezigheid wenselijk wordt geacht, te beschermen.

In bijgaande toelichting vindt u meer informatie hierover.

Scaridae - Gutu parrotfish papagaaiachtige vis - Fotograaf afbeelding- JADS Dive CompanyCapparis flexueosa -  Stoki of Moster Stoki - Fotograaf afbeelding: mw. O. Rasmijn StimAruba

Fotograaf afbeelding Sylvilagus floridanus nigronuchalis - konijn: dhr. M. Oversteegen
Fotograaf afbeelding Scaridae
 - papegaaiachtige vis: JADS Dive Company
Fotograaf afbeelding:Capparis flexueosa -  Stoki of Moster mw. O. Rasmijn StimAruba

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties