Landspakketakkoord naar de Staten gestuurd

Dit item is gearchiveerd op 18-12-2020.

ORANJESTAD - De premier van Aruba, Evelyn Wever Croes, stuurde via een brief aan de Statenvoorzitter Ady Thijsen de Landspakket-overeenkomst, ondertekend op 13 november 2020 met Nederland voor de derde tranche van de liquiditeitssteun, naar de Staten.

Premier van Aruba Evelyn Wever-Croes ondertekent akkoord derde tranche derde tranche liquiditeitssteun 2020.Na maanden van intensieve onderhandelingen door de regering van Aruba sinds het begin van de wereldwijde pandemie, heeft de regering van Aruba uiteindelijk op vrijdag 13 november 2020 met Nederland de overeenkomst getekend. Met deze overeenkomst gaat Aruba een nieuwe fase van financiële rust in, maar ook het nieuwe hoofdstuk waarin Aruba zal beginnen met de wederopbouw. Daarnaast zal Nederland Aruba steunen bij het reactiveren van zijn economie en het beveiligen van de grenzen.

Op 13 november 2020 heeft de Rijksministerraad ingestemd met de inhoud die wordt voorgesteld voor het nieuw opgerichte Caribisch Orgaan voor Herstel en Ontwikkeling (COHO). Aruba ontvangt tegen deze week 209 miljoen florin, een 0% rentelening met aflossing per 2022. Deze derde tranche heeft betrekking op de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020.

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops ondertekent akkoord derde tranche derde tranche liquiditeitssteun 2020.De overeengekomen Rijkswetten zijn:

  1. Financieel toezicht/ Rijkswet Aruba Financieel Toezicht (RAFT)
  2. Caribisch Orgaan voor Herstel en Ontwikkeling (COHO) gaat naar de Raad van State en Raad van Advies (adviesbureaus) van Aruba en Nederland voor advies over deze twee wetten. Deze adviezen worden ter overweging aan de regeringen voorgelegd en vervolgens aan het parlement.

Het voldoen aan de voorwaarden van de Rijkswet is essentieel voor het verkrijgen van de volgende betalingsvoorwaarden van de liquiditeitssteun. Met het bereikte akkoord blijft Nederland tot 2025 leentermijnen in verschillende quota’s verstrekken.

Leentermijnen in verschillende quota’s tot 2025.

“Aruba begint nu aan een nieuwe fase, de wederopbouw van ons land. We moeten niet bang zijn voor deze nieuwe fase. We hebben ergere dingen meegemaakt en we hebben ze overtroffen en zelfs Status Aparte bereikt. Helaas heeft het slechte financiële beheer van 2009-2017 ons land financieel verlamd, terwijl de Covid-19 pandemie de volledige ondergang veroorzaakte voordat we konden beginnen met de wederopbouw. Dit is de realiteit waar we allemaal mee moeten leven. Maar nu beginnen we met een nieuwe fase. Ik ben klaar voor deze fase. Laten we samenwerken en sterk blijven door Aruba op de eerste plaats te zetten. Aruba is van ons, en we moeten ons land vooruithelpen ”, zei de premier.

De overeenkomst beschikbaar op: issuu.com/gabinetewevercroesaruba

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties