Maatregels openbare orde in verband met verkiezingen

Dit item is gearchiveerd op 23-07-2021.

ORANJESTAD – In verband met de verkiezingen van de leden van de Staten van Aruba op vrijdag 25 juni a.s. heeft de regering diverse maatregels genomen in het belang van de openbare orde, rust en veiligheid op die dag.

Conform Landsbesluit No.1, DWJZ/1389/21 van 18 juni is het van donderdag 24 juni vanaf 18.00 uur tot en met zaterdag 26 juni 2021 tot 6.00 uur de verkoop, aflevering en verstrekking van sterke en zwak alcoholische drank in vergunningslokaliteiten verboden en is tevens de sluiting van bepaalde lokaliteiten bevolen, met uitzondering van bepaalde situaties;

  1. De winkels waarin behalve goederen ook sterke of zwak alcoholische drank verkocht wordt, mogen open blijven, maar mogen geen zwak alcoholische drank verkopen, afleveren of verstrekken.
  2. Hotels en logementen mogen open blijven en uitsluitend zwak alcoholische drank verkopen of afleveren aan hun eigen gasten, niet ingezetenen.
  3. Restaurants mogen ook open blijven, maar de daarin bevindende sterke en zwak alcoholische drank  mag niet verkocht worden, met uitzondering van de restaurants van te Reina International Reina Beatrix, waar uitsluitende aan vertrekkende en transitopassagiers
  4. Bij de zogenaamde refresqueria’s en snacks is het ook niet toegestaan om zwak alcoholische drank te verkopen of af te leveren.

Conform Ministeriele schikking van 18 juni 2021, Nr. DWJZ No.1390/21 van de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie is het besloten dat het een ieder op donderdag 24 juni 2021 vanaf 18.00 uur tot 06.00uur op zaterdag 26 juni 2021, verboden is vanuit winkels, pakhuizen, lokaliteiten of andere inrichtingen waarvoor geen vergunning of toestemming, conform de vergunningsverordening voor de verkoop van zwak-alcoholische dranken is vereist, enigerlei alcoholhoudende drank te verkopen, af te leveren en/of te verstrekken.

Daarnaast is het  conform Ministeriele schikking van 18 di juni 2021, Nr. DWJZ No.1390-A/21 van de Minister van van Justitie, Veiligheid en Integratie is het tevens verboden op de dag van de verkiezingen, 25 juni, vanaf 6.00 uur tot 20.00 uur om gebruik te maken van geluidsversterking installatie te gebruiken binnen een afstand van vijftig meter van een stembureau. Het is niet toegestaan om aankondigingen met betrekking tot de verkiezingen te doen en/of muziek ten gehore te brengen of te laten brengen.
De politie zal streng controleren op de naleving van genoemde maatregels.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties