Maximumprijzen 1 oktober 2022

Dit item is gearchiveerd op 30-10-2022.

ORANJESTAD – Directie Economische Zaken maakt de maximumprijzen voor de komende periode bekend. 

Ingaande 1 oktober 2022 zijn de volgende prijzen vastgesteld voor diverse producten.  

Meer informatie vindt u in bijgaande lijst:

Mocht u klachten hebben dan kunt u bellen via tel:  5212423 

De volgende maximumprijzen publicatie zal op 15 oktober 2022 plaatsvinden. Verzoeken om prijsverhoging moeten vóór 8 oktober 2022 ingediend worden voor de nodige afhandeling.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties