Maximumprijzen 14 januari 2023

Dit item is gearchiveerd op 13-02-2023.

ORANJESTAD – Directie Economische Zaken maakt de maximumprijzen voor de komende periode bekend. 

Ingaande 14 januari 2023 zijn de volgende prijzen vastgesteld voor diverse producten.  

Meer informatie vindt u in bijgaande lijst:

Mocht u klachten hebben dan kunt u bellen via tel:  5212423 

De volgende maximumprijzen publicatie zal op 28 januari 2023 plaatsvinden. Verzoeken om prijsverhoging moeten vóór 21 januari 2023 ingediend worden voor de nodige afhandeling.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties