Maximumprijzen 17 september 2022

Dit item is gearchiveerd op 16-10-2022.

ORANJESTAD – Directie Economische Zaken maakt de maximumprijzen voor de komende periode bekend. 

Ingaande 17 september 2022 zijn de volgende prijzen vastgesteld voor diverse producten.  

Meer informatie vindt u in bijgaande lijst:

Mocht u klachten hebben dan kunt u bellen via tel:  5212423 

De volgende maximumprijzen publicatie zal op 1 oktober 2022 plaatsvinden. Verzoeken om prijsverhoging moeten vóór 24 september 2022 ingediend worden voor de nodige afhandeling.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties