Maximumprijzen 21 november 2020

Dit item is gearchiveerd op 20-12-2020.

ORANJESTAD – Directie Economische Zaken maakt de maximumprijzen voor de komende periode bekend. 

Ingaande 21 november 2020 zijn de volgende prijzen vastgesteld voor diverse producten.  

Meer informatie vindt u in bijgaande lijst

Mocht u klachten hebben dan kunt u bellen via tel:  5212423 

De volgende maximumprijzen publicatie zal op 5 december 2020 plaatsvinden. Verzoeken om prijsverhoging moeten vóór 28 november 2020 ingediend worden voor de nodige afhandeling.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties