Maximumprijzen 23 november 2019

Dit item is gearchiveerd op 27-12-2019.

ORANJESTAD – Directie Economische Zaken maakt de maximumprijzen voor de komende periode bekend. 

Ingaande 23 november 2019 zijn de volgende prijzen vastgesteld voor diverse producten. De vastgestelde maximale verkoopprijzen zijn inclusief de BBO, BAZV en de BAVP. Bij de kassa van de levensmiddelenzaak kan de BBO, BAZV en de BAVP niet wederom berekend worden op de gereguleerde producten.

Mocht u klachten hebben dan kunt u bellen via tel:  521-2400 toestel 251.

Meer informatie vindt u in bijgaande lijst

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties