Maximumprijzen 24 maart 2020

Dit item is gearchiveerd op 23-04-2020.

ORANJESTAD – Directie Economische Zaken maakt de maximumprijzen voor de komende periode bekend. 

Ingaande 24 maart 2020 zijn de volgende prijzen vastgesteld voor diverse producten. De vastgestelde maximale verkoopprijzen zijn inclusief de BBO, BAZV en de BAVP. Bij de kassa van de levensmiddelenzaak kan de BBO, BAZV en de BAVP niet wederom berekend worden op de gereguleerde producten.

Meer informatie vindt u in bijgaande lijst

Noot: Mocht u klachten hebben dan kunt u bellen via tel:  5212423 

De volgende maximumprijzen publicatie zal op 4 april 2020 plaatsvinden. Verzoeken om prijsverhoging moeten vóór 28 maart ingediend worden voor de nodige afhandeling.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties