Maximumprijzen 28 oktober 2023

Dit item is gearchiveerd op 27-11-2023.

ORANJESTAD – Directie Economische Zaken maakt de maximumprijzen voor de komende periode bekend. 

Ingaande 28 oktober 2023 zijn de volgende prijzen vastgesteld voor diverse producten.  

Meer informatie vindt u in bijgaande lijst:

Mocht u klachten hebben dan kunt u bellen via tel:  5212423 

De volgende maximumprijzen publicatie zal op 11 november 2023 plaatsvinden. Verzoeken om prijsverhoging moeten vóór 4 november 2023 ingediend worden voor de nodige afhandeling.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties