Maximumprijzen crisispakket per 1 ju1i 2020

Dit item is gearchiveerd op 01-08-2020.

ORANJESTAD – Conform de Prijsregeling bijzondere en tijdelijke maximumprijzen COVID-19) maakt de Directie Economische Zaken de maximumprijzen voor de komende periode bekend. 

Ingaande 1 juli 2020 zijn de volgende prijzen vastgesteld voor diverse producten van het crisispakket. 

Meer informatie vindt u in bijgaande lijst

Mocht u klachten hebben dan kunt u bellen via tel:  5212423 

De volgende publicatie  maximumprijzen zal op 15 juli april 2020 plaatsvinden. Verzoeken om prijsverhoging moeten vóór 8 juli 2020 ingediend worden voor de nodige afhandeling.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties