Maximumprijzen crisispakket per 10 juni 2020

Dit item is gearchiveerd op 09-07-2020.

ORANJESTAD – Conform de Prijsregeling bijzondere en tijdelijke maximumprijzen COVID-19) maakt de Directie Economische Zaken de maximumprijzen voor de komende periode bekend. 

Ingaande 10 juni 2020 zijn de volgende prijzen vastgesteld voor diverse producten van het crisispakket. 

Meer informatie vindt u in bijgaande lijst

Mocht u klachten hebben dan kunt u bellen via tel:  5212423 

De volgende publicatie  maximumprijzen zal op 24 juni april 2020 plaatsvinden. Verzoeken om prijsverhoging moeten vóór 17 juni 2020 ingediend worden voor de nodige afhandeling.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties