Maximumprijzen crisispakket per 14 mei 2020

Dit item is gearchiveerd op 15-06-2020.

ORANJESTAD – Conform de Prijsregeling bijzondere en tijdelijke maximumprijzen COVID-19) maakt de Directie Economische Zaken de maximumprijzen voor de komende periode bekend. 

Ingaande 14 mei 2020 zijn de volgende prijzen vastgesteld voor diverse producten van het crisispakket. 

Meer informatie vindt u in bijgaande lijst

Mocht u klachten hebben dan kunt u bellen via tel:  5212423 

De volgende publicatie  maximumprijzen zal op 28 mei april 2020 plaatsvinden. Verzoeken om prijsverhoging moeten vóór 21 mei 2020 ingediend worden voor de nodige afhandeling.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties