Maximumprijzen crisispakket per 25 november 2020

Dit item is gearchiveerd op 24-12-2020.

ORANJESTAD – Conform de Prijsregeling bijzondere en tijdelijke maximumprijzen COVID-19) maakt de Directie Economische Zaken de maximumprijzen voor de komende periode bekend. 

Ingaande 25 november 2020 zijn de volgende prijzen vastgesteld voor diverse producten van het crisispakket. 

Meer informatie vindt u in bijgaande lijst

Mocht u klachten hebben dan kunt u bellen via tel:  5212423 

De volgende publicatie  maximumprijzen zal op 9 december 2020 plaatsvinden. Verzoeken om prijsverhoging moeten vóór 2 december 2020 ingediend worden voor de nodige afhandeling.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties