Met de executieagenda gaan we Aruba reconstrueren

ORANJESTAD - Begin februari 2021 hebben Aruba en Nederland de uitvoeringsagenda ondertekend als nieuwe stap in de samenwerking tussen Nederland en Aruba.

Volgens de premier is deze executieagenda een gigantische stap op weg naar een sneller economisch herstel van Aruba. In dezelfde week was er een parlementaire vergadering om alle informatie over het Landspakket en de Uitvoeringsagenda te geven. Elke minister kreeg de gelegenheid om hun respectieve afspraken in het Landspakket toe te lichten.

Voorblad Uitvoeringsagenda landspakket 1 februari - 1 april 2021Agenda voor procesuitvoering:

De uitvoeringsagenda is het resultaat van een intensief traject waarin de twee landen het akkoord bereikten zodat Aruba de financiële ondersteuning kon ontvangen zoals aangegeven in het op 13 november 2020 ondertekende Landspakket.

Na deze periode hebben Nederland en Aruba een zogenaamde tijdelijke werk organisatie (TWO) aangesteld om als procesbewaker te fungeren en ervoor te zorgen dat het voorwerk correct wordt uitgevoerd. Aruba heeft een trekker” aangesteld, een lokale expert in de publieke sector met relevante expertise gerelateerd aan het onderwerp Landspakket”.

TWO-AUA, lokale experts en de ministers vormden het ecosysteem voor het creëren van het Landspakket voor Aruba.

Het is de bedoeling om per kwartaal een uitvoeringsagenda op te stellen die samenhangend en chronologisch aansluit op de voorgaande uitvoeringsagenda en een integrale aanpak te hebben.

Thema’s van de Uitvoeringsagenda van het Landspakket 1 februari -  1 april 2021.De eerste uitvoeringsagenda is het resultaat van meerdere intensieve sessies in de eerste maand van 2021, met experts en professionals uit een diversiteit aan sectoren.

Uiteraard heeft Aruba naast de executieagenda al veel afspraken nagekomen voordat de aangegeven deadlines zijn bereikt. De executieagenda is een dynamisch document waarvan de huidige versie officieel is geworden tijdens een vergadering met staatssecretaris Raymond Knops op 1 februari 2021.

Het was een wederzijds proces waarbij de teams uit beide landen uitvoerig met elkaar overlegden.

De uitvoeringsagenda vergt ​​de maximale inzet van alle betrokkenen door het ontbreken van voldoende personeel of middelen, die Nederland daarentegen wel heeft.

Meestal zijn het dezelfde professionals die worden belast met meerdere belangrijke opdrachten. Dit is iets wat we Nederland hebben en zullen blijven herinneren.

Ministerie van Algemene Zaken:

De minister-president heeft al aan alle ministeries die onder Algemene Zaken ressorteren, medegedeeld dat er een grote opdracht te wachten staat. De DRH was al toegewezen om het HR-systeem van de regering om te vormen tot een beter systeem voor de toekomst. Hierbij kan gedacht worden aan een systeem dat zich richt op prestatie en motivatie van de medewerker, werkomstandigheden en efficiëntie binnen het systeem. Dit om de personeelskosten te verlagen en tegelijkertijd een veerkrachtiger openbaar personeelsbestand te creëren. Digitalisering is ook essentieel bij deze transformatie. Aruba heeft ondertussen al een enorme stap gezet in de richting van E-Government.

Het is belangrijk om te vermelden dat deze trajecten genoemd in de uitvoeringsagenda de eerste stappen zijn om de vele andere onderwerpen aan te pakken. Ze analyseren alles en overleggen met elkaar om afgewogen beslissingen te nemen.

Enkele van de eerste deadlines voor lopende taken zijn:

  • Actieplan indienen om het HR-systeem van de publieke sector te analyseren en tegen 5 februari 2021 met verbeteringen te komen (B8).
  • Dien een actieplan in om de werkomstandigheden te analyseren. Dit gebeurt door externe experts met ondersteuning van interne experts uit de publieke en semipublieke sector en moet klaar zijn tegen 1 maart 2021 (B5).
  • - Voor 15 maart 2021 (B4) een actieplan opstellen om de organisatorische efficiëntie van het overheidsapparaat te analyseren.
  • Analyseer de prestaties van het huidige personeel van de publieke sector. Deadline is 1 mei 2021 (B6).

Masterplan Herpositionering van de richting van Aruba.

Het Landspakket behandelt veel onderwerpen die kunnen leiden tot een veerkrachtiger Aruba door bepaalde ontwikkelingen te stimuleren en kosten te verlagen. Er zijn echter bepaalde hoofdonderwerpen die meer inspanning vereisen. Denk hierbij aan het stimuleren van een nieuwe economische ontwikkeling, het milieu en klimaatverandering.

Deze onderwerpen komen uitgebreid aan de orde in het Masterplan "Herpositionering van Aruba's Koers". Dit Masterplan is gemaakt door meer dan 125 experts uit de publieke en semi-publieke sector.

Het kostte moeite om de 2 plannen en hun trajecten op elkaar af te stemmen zodat Aruba een beter resultaat zou bereiken.

Meer informatie vindt u onder de thema  van de Uitvoeringsagenda van het Landspakket 1 februari -  1 april 2021.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties