Minister van Financiën presenteert nota van wijziging begroting 2022

Dit item is gearchiveerd op 02-10-2022.

ORANJESTAD – Op 31 augustus heeft de minister van Financiën heeft mevrouw Xiomara Maduro  najaarsnota (een nota van wijziging) voor het resterende deel van de begroting 2022 gepresenteerd.

Volgens de begrotingscyclus presenteert de regering wijzigingen in de begroting om goedkeuring van de Staten te krijgen voor de wijzigingen die zich in de loop van het jaar in de inkomsten en uitgaven hebben voorgedaan. Dit jaar heeft de regering het begrotingsproces versneld in overeenstemming met het laatste advies van de CAFT en de dreiging van het krijgen van de aanwijzing door de Rijksministerraad.

Het tekort verlagen om de schuld te verminderen

De regering verschillende oefeningen heeft gedaan om het tekort terug te kunnen dringen met als doel minder te moeten lenen en minder schulden te maken voor het Land. Met deze wijzigingen wordt het tekort teruggebracht van 227 miljoen florin  tot een tekort van 148 miljoen florin.

Najaarsnota 2022 (nota van wijziging begroting) Inkomen stijgt met 47,1 miljoen florin

Met deze wijziging stijgen de inkomsten van de begroting 2022 met 47,1 miljoen florin. In de Najaarsnota 2022 staan ​​specificaties van de inkomenswijzigingen: Dividendbelasting, Landspakket, Loonsubsidie ​​en Deviezencommissie.

Kostenreductie met 16,6 miljoen florin

De lasten, onder meer personeelskosten, en de kosten voor diensten en producten worden verlaagd. In totaal worden de uitgaven in de begroting 2022 verlaagd met 16,6 miljoen florin.

Het tekort wordt verminderd met 79,3 miljoen florin

In de begroting voor 2022, die al was goedgekeurd door de Staten van Aruba Arubaanse, bedroeg het tekort 227 miljoen florin. Met deze wijzigingen wordt het tekort met 79,3 miljoen florin teruggebracht tot 148 miljoen florin.

Deze begrotingswijziging 2022 loopt via het proces naar het Arubaanse parlement.
De minister verklaarde dat het wetsontwerp voor het vaststellen van de budgetwijziging van de begroting 2022 zijn respectieve weg zal doorlopen voordat hij het de Staten bereikt. Nu gaat dit concept najaarsnota voor advies naar het CAFT en de Raad van Advies.

Zodra deze adviezen zijn verkregen, zal de regering van Aruba hierop reageren en vervolgens de wet op de begrotingswijziging 2022 ter goedkeuring voorleggen aan het parlement.

Meer informatie vindt u in bijgaand document:

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties