Ministerie van Transport, Integriteit, Natuur en Ouderenzaken lanceert nationale bewustwordingscampagne Limpi Limpi (Schoon, Schoon)

ORANJESTAD - De minister van Transport, Integriteit, Natuur en Ouderenzaken heeft onlangs het startsein gegeven voor de voortzetting van de landelijke bewustwordingscampagne over afvalbeheer die begin dit jaar van start is gegaan.

Lancering nationale bewustwordingscampagne Limpi Limpi (Schoon, Schoon).De campagnedoelstellingen zijn:

  • Naleving APV (duwen). Handhaving van de Algemene Politie Verordening is cruciaal voor het voorkomen van zwerfafval en het ontstaan van illegale stortplaatsen.
  • Een schoon Aruba (pull). Een samenleving met een hoge kwaliteit van leven en een rijke economie gedijen op een gezond milieu. Aruba's natuurlijke omgeving is fundamenteel voor ons toerisme en daarom moeten we deze zo goed mogelijk behouden.
  • Scheiding van afvalsoorten (pull). Effectieve afvalscheiding vergemakkelijkt het recyclen en op de juiste manier verwijderen, het vermindert milieuvervuiling terwijl waardevolle hulpbronnen behouden blijven door middel van verantwoord hergebruik en verwerking van materialen.

Een van de activiteiten richt zich op het plaatsen van afvalcontainers in wijken. Van 21 september tot 16 december 2023 rouleren ze een afvalscheidingspark van de ene locatie naar de andere volgens het volgende schema.

Campagne LIMPI LIMPI
Planning plaatsing afvalcontainers in wijken

Datum Plaats Wijk Tijd
02 september 2023 Watertoren (ex-DIMAS) San Nicolas 8:00 am - 12:00 pm
16 september 2023 Voor Macuarima -school Santa Cruz 8:00 am - 12:00 pm
07 october 2023 Frans Figaroa Noord 8:00 am - 12:00 pm
21 october 2023 Marlboro Ballpark Dakota 8:00 am - 12:00 pm
04 november 2023 Ten zuiden van La Fama veld Savaneta 8:00 am - 12:00 pm
11 november 2023 Veld Universal Pos Chikito 8:00 am - 12:00 pm
18 november 2023 Veld Rooi Afo Paradera 25 8:00 am - 12:00 pm
25 november 2023 Bario Playa Pabou Centrum Oranjestad 8:00 am - 12:00 pm
02 december 2023 Frans Figaroa Noord 8:00 am - 12:00 pm
09 december 2023 Voor Macuarima-school Santa Cruz 8:00 am - 12:00 pm
16 december 2023 Watertoren (ex-DIMAS) San Nicolas 8:00 am - 12:00 pm

Deze campagne, mogelijk gemaakt met de hulp van verschillende partners, zal huishoudens helpen tijdens de overgangsperiode sinds de sluiting van de stortplaats Parkietenbos.

Nationale bewustwordingscampagne Limpi LimpiMeer informatie is te vinden op www.trashtocasharuba.org/pages/limpilimpi.

De overheid subsidieert tijdelijk bepaalde afvalverwerking als onderdeel van het initiatief Afvalcontainers in de wijken. Het is tijdelijk, omdat de overheid geen eigenaar is van het geproduceerde afval. Wij als burgers moeten ons ervan bewust zijn dat niet elk product dat we kopen een prijs heeft aan het einde van de levensduur. Op basis van de duurzame ontwikkelingsdoelen voor verantwoorde consumptie moeten we bewustere kopers worden.

De overheid wil afvalscheidingsgewoonten stimuleren op basis van afvalsoorten. Tijdens de afvalcontainerdata accepteren ze groenafval, metaal, e-afval, recyclebaar bouwafval en bulkafval. De afvalcontainers zijn alleen voor huishoudelijk afval, niet voor commercieel afval.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties