Ministers, Statenleden leden en ambtenaren zullen ook moeten opofferen

Dit item is gearchiveerd op 25-04-2020.

ORANJESTAD - De premier heeft onlangs het parlement van Aruba laten weten dat de regering op de internationale financiële markt een lening van 1.3 miljard florin zal zoeken om de financiële gevolgen van de aanhoudende coronaviruscrisis te dekken.

De premier kondigde ook aan dat de lening alleen niet voldoende zou zijn om alle kosten te dekken en dat de situatie de opoffering van de hele publieke sector zal vergen. Het is duidelijk dat de particuliere sector al moeilijke tijden doormaakt met duizenden ontslagen. Veel bedrijven zullen deze crisis niet kunnen overleven en zullen onvermijdelijk moeten sluiten. Dit betekent dat de meerderheid van de bedrijven al met deze uitdagingen te maken heeft, en nu is het tijd voor de publieke sector om zijn steentje bij te dragen.

De minister van Financiën heeft een gedetailleerd plan gepresenteerd hoe de regering bij deze crisis aanpakt. Dit gebeurt in 3 fasen;

  1. Fase 1 omvat een berekening door entiteiten zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Centrale Bank en de Directie Economische Zaken, bijgestaan ​​door het IMF en Standard and Poor’s, om de financiële schade als gevolg van de crisis in kaart te brengen, inclusief de lening van Awg. 1,3 miljard.
  2. Fase 2 omvat het vinden van fondsen om de fondsen van de AZV en SVb te dekken en te stabiliseren om te garanderen dat de regering voldoende fondsen heeft om haar activiteiten voort te zetten. Dit is op 24 maart 2020 door het Parlement goedgekeurd. De regering kan nu op de internationale markt fondsen zoeken. Zodra de regering de fondsen heeft gevonden, kunnen ze doorgaan met de derde fase.
  3. Fase 3 omvat de verlaging van de overheidskosten. Drastische bezuinigingen zijn nodig en de bestedingspatronen zullen moeten worden aangepast aan de nieuwe realiteit. De regering moest de nodige aanpassingen in de begroting aanbrengen om de huidige situatie het hoofd te bieden.

De premier benadrukte dat, om door te gaan als regering, drastische bezuinigingen onvermijdelijk zullen zijn voor de ministers, parlementsleden en de ambtenaren. Gedeeltelijke verlagingen van salarissen en uitkeringen zijn onvermijdelijk, aangezien de regering niet in staat zal zijn alle kosten te dekken. Degenen die willen doorgaan als ambtenaar, zullen door deze crisis de nodige offers moeten brengen en dit is helaas de harde realiteit. De bezuinigingen zijn nog niet vastgesteld, omdat deze nog moeten worden berekend. De dringende noodzakelijkheid is nu om de benodigde fondsen te vinden om de AZV- en SVb-fondsen te stabiliseren en de voortgang van de regering te garanderen, zodat zij de getroffenen in deze crisis op korte termijn kunnen helpen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties