Naleving van belastingaangiften moet beter

ORANJESTAD – De Belastingdienst is een overheidsdienst die tot taak heeft de inning en heffing van belasting en de belastingplichtige te faciliteren bij het nakomen van de fiscale plicht.

Gebouw DIMPFiscale verantwoordelijkheid omvat het tijdig indienen van belastingaangiften en de tijdige betaling daarvan.

De naleving van belastingaangiften is een zeer belangrijk onderdeel met betrekking tot het fiscale gedrag van belastingplichtigen. De laatste jaren schommelt deze naleving rond de 80%. De Belastingdienst benadrukt dat de naleving van de aangiften inkomstenbelasting en winstbelasting beter moet.

Het is zorgwekkend om een geleidelijke afname van de naleving op het gebied van winstbelasting te zien en dit baart de Belastingdienst grote zorgen. De naleving van de maandelijkse aangiftes gaat echter de goede kant op en kan nog beter.

In de grafiek staat een overzicht van de naleving van de verschillende belastingaangiften en de inspanningen om deze nog verder te verbeteren.

Naleving maandelijkse belasting aangiftes
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Loonbelasing 70% 74% 67% 75% 71% 75% 78%
BBO 66% 68% 63% 69% 66% 69% 69%
Toeristenheffing 67% 64% 61% 70% 79% 85% 86%
Bijzondere belasting verblijf 69% 67% 66% 73% 79% 85% 86%
Speelvergunningsrecht 100% 100% 100% 100% 89% 91% 87%
* tot juli 2022
Naleving indiening inkomstenbelasting en winstbelasting
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Inkomstenbelasting 79% 74% 74% 72% 72% 67% -
Winstbelasting 67% 68% 65% 62% 57% 56% 60%

Het niet nakomen van de belastingaangiften heeft tot gevolg dat de inspecteur een belastingheffing oplegt op basis van een berekening waarin ook een boete voor niet-naleving is opgenomen. Dit betekent dat de belastingplichtige meer belastingen moet betalen waardoor de deze in financiële problemen kan komen.

Werken aan het verbeteren van compliance

De Belastingdienst is continu bezig met het verbeteren van de naleving om tot 80% of 90% te komen. De Belastingdienst blijft belastingplichtigen niet alleen wijzen op de plichten en rechten, maar treedt ook op als belastingplichtigen de meldingen van de Belastingdienst gewoon negeren.

Bewustwording creëren voor belastingplicht is een belangrijk onderdeel van het communicatieplan van de Belastingdienst, maar is ook de verantwoordelijkheid van accountantskantoren, fiscale juristen en vertegenwoordigers die belastingplichtigen erop moeten wijzen dat zij zich bewust moeten zijn van deze belangrijke verantwoordelijkheid. Geen belastingaangifte doen en geen belasting betalen is geen optie aangezien dit wettelijk strafbaar is.

De Belastingdienst is transparanter over de mate van naleving, waarschuwt degenen die hun fiscale verplichtingen niet goed nakomen en dankt tegelijkertijd degenen die aan al hun fiscale verplichtingen voldoen. Deze laatste groep heeft laten zien dat ze zich bewust zijn en dat het belangrijk is om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

"Naleven van belastingen is voldoen aan uw land"

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties