Nieuwe straatverlichting in Caya Betico Croes voor meer veiligheid

Dit item is gearchiveerd op 26-11-2023.

ORANJESTAD - Op dinsdag 24 oktober 2023 is de Dienst Openbare Werken, (DOW) begonnen met het project voor de installatie van nieuwe en aanvullende straatverlichting in Caya Betico F. Croes.

De installatie omvat 50 nieuwe lichtmasten om be bestaande te vervangen.

Nieuwe straatverlichting in Caya Betico Croes.De regering werkt al geruime tijd aan revitaliseringsprojecten in Oranjestad, in samenwerking met de DOW. De verschillende projecten zijn bedoeld om een positieve impact te hebben op het stadscentrum. Om de veiligheid te verbeteren en Caya Betico F. Croes 's avonds aantrekkelijker te maken, wordt meer dan 60.000-florin geïnvesteerd in straatverlichting. Naast verlichting zijn er andere geplande en lopende infrastructuurprojecten.

Een ander project is de Wilhelminastraat en Columbusstraat, dia na enkele maanden vertraging, binnenkort wordt afgerond. Dit project zal de toegankelijkheid verbeteren, openbare ruimte vergroten, zorgen voor faciliteiten voor precario vergunningen, bijdragen aan netheid en het parkeerruimte uitbreiden. De belangrijkste doelstelling is het verbeteren van het zakelijke klimaat in het gebied.

Er zijn verschillende uitdagingen te overwinnen in het kader van de stadsvernieuwing in dit gebied, en ze krijgen de nodige aandacht. Er wordt hard gewerkt met verschillende belanghebbenden om haalbare kortetermijnprojecten aan te pakken, terwijl er wordt voorbereid op duurzame en langlopende projecten.

Samenwerking tussen de particuliere sector en de overheid blijft essentieel om van Oranjestad een vernieuwd stadscentrum te maken, met als doel om van Oranjestad een centrum van gastronomie en wonen te maken.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties