Ombuiging bandenafval: Ingaande 22 augustus bandenafval niet toegestaan op de Parkietenbos stortplaats

ORANJESTAD - De minister van Transport, Integriteit, Natuur en Ouderenzaken, Ursell Arends, heeft laten weten dat zijn ministerie op 22 augustus 2022 van start gaat met het plan voor de ombuiging van afval.

Het eerste type omgebogen afval zijn autobanden. De redenen om voor autobanden te kiezen zijn dat de commerciĆ«le sector reeds  de bandeafvalinzameling doet en de dringende noodzaak om branden op de stortplaats Parkietenbos te voorkomen.

Minister van Transport, Inegriteit, Natuur en Ouderenzorg, de heer Ursell Arends.Uit het Trash 2 Cash-forum zijn Ecotech en Carentra naar voren gekomen als bedrijven die banden effectief kunnen verwerken. Met ingang van 22 augustus 2022 moeten bedrijven en particulieren bandenafval op deze locaties storten.

Op 22 februari is het Ministerie van Natuur gestart met het afvalbeleid voor Aruba. Dit beleid is onderdeel van een visie om de stortplaats Parkietenbos te sluiten en in te zetten op afvalreductie, hergebruik en recycling om Aruba's transitie naar de circulaire economie te faciliteren.

Onderdeel van dit proces is het herbestemmen van de verschillende soorten afval die op de stortplaats Parkietenbos worden gestort. Daarna zal het proces van het voorkomen van de branden en het sluiten van de stortplaats beginnen.

Het ministerie van Natuur en Milieu en haar partners, waaronder de Directie Natuur en Milieu, gaan op 3 augustus met belanghebbenden om de tafel zitten.

Zij verzoeken alle bedrijven die zich bezighouden met autobanden contact met hen op te nemen via info@trashtocasharuba.org.

Ze zullen ook bewustmakingscampagnes starten om het publiek te informeren over het nieuwe proces om bandenafval te verwijderen.

Voor de implementatie van deze visie is de steun en het begrip nodig van de gemeenschap en samenwerking tussen de publieke en de private sector.

Banden afval.     Afvalbeheersysteem - afvalvermindering, hergebruik en recycling.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties