Ondertekening landsbesluiten ontslag demissionaire ministers en benoeming nieuwe ministers

Dit item is gearchiveerd op 20-10-2021.

ORANJESTAD - Op het Kabinet van de Gouverneur van Aruba vond op maandagochtend 20 september 2021 de ondertekening en contrasignering plaats van de ontslaglandsbesluiten van de aftredende ministers en van de benoemingslandsbesluiten van de aantredende ministers.

Dit gebeurde door de Waarnemend Gouverneur van Aruba, Hare Excellentie Yvonne Laclé-Dirksz, en de uitgaand en inkomend minister-president, mevrouw Evelyna Wever-Croes.

Ondertekening landsbesluiten ministers Kabinet Wever Croes II.Ontslaglandsbesluiten zittende ministers

Allereerst werden door de Waarnemend Gouverneur de ontslaglandsbesluiten getekend van de demissionaire ministers. Op haar beurt heeft mevrouw Wever-Croes die landsbesluiten gecontrasigneerd in haar rol van aftredend minister-president.

Ontslag- en benoemingslandsbesluit minister-president

Vervolgens tekende de Waarnemend Gouverneur het landsbesluit inzake zowel het ontslag van de aftredend minister-president als de benoeming van de opvolgend minister-president. Aangezien de aftredend en de aantredend minister-president dezelfde persoon zijn, werd dit landsbesluit tweemaal door mevrouw Wever-Croes gecontrasigneerd: allereerst in haar hoedanigheid van aftredend minister-president en vervolgens in haar hoedanigheid van opvolgend minister-president.

Benoemingslandsbesluiten nieuwe ministers

Tot slot werden de benoemingslandsbesluiten van de nieuwe ministers ondertekend door de Waarnemend Gouverneur. Op haar beurt heeft mevrouw Wever-Croes als opvolgend minister-president die landsbesluiten gecontrasigneerd.

Beëdiging

De minister-president en overige ministers van het kabinet Wever-Croes II worden op maandag 20 september om 17:30 uur te Cas Ceremonial di Gobernador beëdigd ten overstaan van de Waarnemend Gouverneur van Aruba, Hare Excellentie Yvonne Laclé-Dirksz.

Gevolmachtigde minister

Over de invulling van de positie van de gevolmachtigde minister zal door het nieuwe kabinet Wever-Croes een besluit worden genomen.

Foto: © Kabinet Gouverneur Aruba

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties