Onderzoek naar emissiehandel voor Aruba

ORANJESTAD - In het streven naar economische diversificatie en het realiseren van een duurzame en inclusieve toekomst start de minister van Economische Zaken samen met de Metabolic Foundation met het verkennen van de kansen op de wereldmarkt van emissiehandel.

Wat is emissiehandel?

Emissiehandel is de handel in emissierechten, m.n. het recht om broeikasgassen uit te stoten.

Alles op aarde heeft een ecologische voetafdruk die bekend staat als koolstofdioxide (CO2). Dit zijn emissies die in de atmosfeer worden uitgestoten bij de verbranding van brandstoffen zoals koolstof, aardolie en aardgas. Overmatige CO2-emissies in de atmosfeer versnellen de klimaatverandering over de hele wereld.

Het idee achter koolstofhandel is dat een bedrijf dat vervuiling veroorzaakt in de vorm van CO2 in het milieu, koolstofkredieten kan kopen van een bedrijf, project of gemeenschap die het tegenovergestelde doet, zoals het ontwikkelen van zonnepanelenprojecten of bijdragen onze natuurreservaten of andere duurzame projecten.

Logo Metabolic FoundationEmissiehandelDe aan- of verkoop van CO2-credits gebeurt tussen bedrijven die werken aan het verkleinen van hun CO2-voetafdruk. Hoewel deze markt relatief nieuw is, krijgt het meer aandacht vanwege het de wet- en regelgeving die op deze bedrijven van toepassing, en die steeds prominenter zal worden.

Deze systemen hebben als doel om te voldoen aan het Parijs akkoord om wereldwijd CO2 te verminderen.

Carbon Trading-systemen die al bestaan en bekend zijn, zijn die in Europa en Californië. Andere landen in Latijns-Amerika, zoals Colombia, Chili en Mexico, richten zich ook op de route om soortgelijke systemen in te voeren. Er zijn ook voorbeelden van hoe de verkoop van koolstofkredieten ten goede kan komen aan kleine eilanden zoals Mauritius en Fiji, die helpen inkomsten te genereren voor hun land.

Kansen voor Aruba

De Metabolic Foundation en hun expertise op het gebied van ecologie zullen de mogelijkheden verkennen voor Aruba om deel uit te maken van deze markt. De eerste fase is om te onderzoeken hoeveel CO2 Aruba produceert en de waarde ervan op de huidige en toekomstige markt. Ze zullen ook het proces en de vereisten onderzoeken om koolstofkredieten op de internationale markt te verkopen. Het traject van het onderzoek zal anderhalve maand in beslag nemen en zal op basis van de resultaten van het onderzoek besluiten om in een pilotproject verder te gaan met het proces om carbon credits te verkopen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties