Online registratie beëindiging van dienstverband op de arbeidsmarkt

Dit item is gearchiveerd op 17-12-2020.

ORANJESTAD- De COVID-19- pandemie heeft wereldwijd een grote impact op de economie en dus ook op de arbeidsmarkt.

Aruba is geen uitzondering. De maatregelen om het virus te bedwingen hebben ertoe geleid dat een groot aantal bedrijven gedwongen zijn om hun bedrijfsactiviteiten grotendeels of geheel stop te zetten. Het gevolg is dat vele werknemers werkloos zijn geworden.

In de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 augustus 2020 hebben rond 300 personen zich digitaal bij de Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) geregistreerd in verband met de beëindiging van het dienstverband. Rond 70% van de dienstverbanden die zijn beëindigd hebben met de coronacrisis te maken, terwijl rond 58% van deze groep het niet eens was met de beëindiging. Uit deze groep blijkt dat 54% in het bezit was van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heeft rond 53% van de groep geen enkele vorm van ondersteuning in verband met de beëindiging van het dienstverband gezocht.

De werkrelatie kan langs een aantal wettelijk vastgestelde trajecten en om een aantal wettelijk vastgestelde redenen worden beëindigd. Uit de voorlopige conclusie van de registratie blijkt dat de beëindiging van het dienstverband voornamelijk gebaseerd was op ‘wederzijds goedvinden’.

De DAO wenst informatie te vergaren over de beëindiging van dienstverbanden vanaf 1 januari 2020, met name op welke wijze deze hebben plaatsgevonden. De online registratie is nog open en u wordt verzocht om, indien u zich niet eerder heeft geregistreerd, dit alsnog te doen.

Hieronder treft u een link om uw gegevens bij de DAO te registreren.

Uw gegevens zullen met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid worden behandeld.

Link Papiaments: https://www.surveymonkey.com/r/Pap-DAO

Link Engels:     https://www.surveymonkey.com/r/Eng-DAO

Link Spaans: https://www.surveymonkey.com/r/Esp_DAO

Indien u vragen heeft of indien u zich niet digitaal kan registreren, wordt u verzocht om contact op te nemen met het Bureau Arbeidsmarktonderzoek via e-mail​ simon.brete@aruba.gov.aw of dao.arbeidsmarktaruba@gmail.com of op telefoonnummer 5237718.

Ingeval van een arbeidsgeschil kan u zich te allen tijde bij de unit Arbeidsgeschillen voor ondersteuning aanmelden. De unit Arbeidsgeschillen van de DAO is te bereiken via e-mail dao.arbeidsgeschillen@gmail.com of per telefoon op nummer 5237720.

Tot slot informeert de DAO dat zij zowel aan werkgevers als werknemers ondersteuning verleent.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties