Ontmoeting met de Afdeling Fiscale Zaken van het IMF

ORANJESTAD - Onlangs heeft de minister van Financiën, Xiomara Maduro, een ontmoeting gehad met de afdeling Fiscale Zaken van het IMF.

Minister van Financiën, Xiomara Maduro heeft ontmoeting met de Afdeling Fiscale Zaken van het IMF.Elk jaar, tijdens de jaarlijkse vergaderingen met het IMF, vraagt de Minister van Financiën de medewerking van het IMF om Aruba te assisteren bij diverse taken.

Ontmoeting met de Afdeling Fiscale Zaken van het IMF.In de afgelopen jaren heeft het IMF technische bijstand verleend aan Aruba, met name op het gebied van fiscale hervormingen, personeelskosten en begrotingsbeheer. Ook verzorgt het IMF verschillende cursussen voor Aruba. Minister Maduro heeft Aruba om hulp gevraagd bij het formuleren van een debt management strategie om de aflossing van de buitenlandse schuld van Aruba op verantwoorde wijze te organiseren.

De minister heeft op dezelfde dag ook een ontmoeting gehad met de vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden, Paul Hilbers. Zij bespraken de verzoeken van Aruba om bijstand van het IMF, de situatie van Aruba en de resultaten van de financiële en economische evaluatie van Aruba zoals opgenomen in de artikel IV-missie van het IMF.

Ontmoeting met de Afdeling Fiscale Zaken van het IMF.  Ontmoeting met de Afdeling Fiscale Zaken van het IMF.  Ontmoeting met de Afdeling Fiscale Zaken van het IMF.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties